Zapraszamy do udziału w akcji edukacyjnej pt.: "Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!"

Data: 01-04-2015

Zaborski Park Krajobrazowy w 2015 roku prowadzi nową akcję edukacyjną pt. "Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!".

Inwazyjne gatunki obce to jedno z najważniejszych zagrożeń dla rodzimej przyrody, a ich pojawienie się w środowisku naturalnym jest niemal zawsze związane z działalnością człowieka. Głównym celem akcji edukacyjnej jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy wobec przyrody. Wiedza w zakresie gatunków inwazyjnych wśród społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest prowadzenie edukacji w tej dziedzinie.

Kampania adresowana jest głównie do dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów i ich nauczycieli. Realizowana będzie w czterech modułach, w których każdorazowo uczestniczyć będą pracownicy Parku. Pierwsza część przewiduje przeprowadzenie zajęć wprowadzających w zagadnienia związane z wpływem obcych gatunków na różnorodność biologiczną. Celem drugiego spotkania jest nauka rozpoznawania występujących w okolicy kilku gatunków inwazyjnych roślin. Trzeci moduł przewiduje przeprowadzenie inwentaryzacji tych roślin w okolicy przez uczniów z pomocą nauczyciela i pracownika Parku. Ostatni etap to usuwanie roślin inwazyjnych z wytypowanych wcześniej miejsc.

Zwieńczeniem akcji będzie sporządzenie dokumentacji, ilustrującej podjęte działania, która będzie przedmiotem oceny konkursowej. Dla laureatów konkursu planowane jest zorganizowanie pięciodniowych zajęć na Półwyspie Helskim (Błękitna Szkoła przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym).

Temat zajęć przedstawiamy przy pomocy prezentacji multimedialnej oraz kart pracy. Zajęcia są bezpłatne, a dojazd do zainteresowanych placówek oferujemy we własnym zakresie.

Organizacja zajęć odbywa się przy finansowym wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

W celu uzgodnienia terminów zajęć prosimy o kontakt telefoniczny - tel. 52 3960964.

Regulamin akcji