Zakończyliśmy akcję „Zamień nawłocie na malwy przy płocie”

Data: 03-11-2014

W ubiegłym tygodniu ostatni uczestnicy akcji Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. „Zamień nawłocie na malwy przy płocie” otrzymali sadzonki roślin.

Celem akcji była popularyzacja problemu inwazyjnych gatunków roślin hodowanych w ogrodach oraz ograniczenie ich hodowli i rozprzestrzeniania. Uczestnicy akcji, którzy usunęli ze swoich ogrodów gatunki inwazyjne, otrzymali w zamian gatunki bylin, krzewów i drzew rodem z tradycyjnych ogrodów przyjaznych przyrodzie.

Mieszkańcy gmin Chojnice i Brusy od czerwca mogli zgłaszać w Zaborskim Parku Krajobrazowym chęć usunięcia gatunku inwazyjnego. Pracownicy Parku sprawdzali czy gatunek jest inwazyjny oraz doradzali metodę jego usunięcia. W zamian, po usunięciu roślin, właściciele ogrodu otrzymywali wybrane przez siebie sadzonki. Najczęściej usuwanymi gatunkami były: nawłoć kanadyjska, której usunięto łącznie 21 kęp (po 1-2 m2),  sumak octowiec (12 szt.) i róża pomarszczona 3 płaty o powierzchni ok. 5 m2 każdy. Pozostałe usunięte gatunki to: kolczurka klapowana, niecierpek gruczołowaty i rudbekia naga.
Na szczególne uznanie zasługują mieszkańcy wsi Kłodawa, którzy prócz usunięcia gatunków inwazyjnych z prywatnych ogrodów, przyjrzeli się również przestrzeni publicznej i usunęli z pobocza drogi sumaki octowce oraz różę pomarszczoną. W zamian otrzymali krzewy do obsadzenia placu zabaw.

W ramach akcji rozdano łącznie 78 sadzonek, głównie krzewów i bylin miododajnych, będących pożytkiem dla pszczół i innych owadów oraz drzewek owocowych dawnych odmian.

Wszystkim uczestnikom akcji dziękujemy za zaangażowanie w walce z gatunkami inwazyjnymi i serdecznie zapraszamy do udziału w roku przyszłym.

Organizacja akcji możliwa była dzięki Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sumak octowiec w ogrodzie w Męcikale, przed
 i po jego usunięciu.
Ogród w Kłodawie - nawłoć kanadyjska.
Ogród w Kłodawie - po usunięciu nawłoci.
Róża pomarszczona w ogrodzie w Peplinie
i tuż po jej usunięciu.
Usunięte nawłocie w kolejnym ogrodzie w Kłodawie.
Sadzonki maka wschodniego, dziewanny i kaliny koralowej.