Zaborski Park Krajobrazowy ma plan ochrony!

Data: 22-12-2023
Zaborski Park Krajobrazowy ma plan ochrony! grafika

Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 21 grudnia 2023 r. uchwalił plan ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego. To ważne wydarzenie, ponieważ w 33-letniej historii Parku po raz pierwszy opracowano i uchwalono ten ważny dokument. Co prawda w latach 2001-2003 przygotowano projekt planu ochrony, ale nie wszedł on wówczas w życie.

Plan zawiera szereg wytycznych i rekomendacji w zakresie ochrony walorów Parku i przedstawia koncepcję jego ochrony na kolejne 20 lat. Został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i zaopiniowany pozytywnie przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz Radę Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Prace nad tym dokumentem trwały od 30 kwietnia 2020 r. do 30 września 2022 r. W tym czasie odbywały się liczne spotkania konsultacyjne, a jego projekt wyłożony był do publicznego wglądu, aby zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mogły składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi. Wykonawcą planu ochrony był zespół specjalistów z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni.

Uchwała w sprawie planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego wejdzie w życie z dniem jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, a w części stanowiącej akt prawa miejscowego - a więc wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym - w 14 dni od dnia ogłoszenia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces tworzenia tego dokumentu!

Już dziś pracujemy nad wdrażaniem zapisów planu, o czym więcej wkrótce!