XVII Gminny Konkurs Ekologiczny w Charzykowach

Data: 02-05-2011
Jury XVII Gminnego Konkursu Ekologicznego w Charzykowach fot. Piotr Rynka grafika
Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie przy pracy fot. Piotr Rynka grafika
Drużyna SP Nowa Cerkiew fot. Piotr Rynka grafika
Prezentacja plakatu SP Lichnowy fot. Piotr Rynka grafika
Wręczenie nagród przez Marka Pałaszyńskiego z Nadleśnictwa Rytel dla SP Charzykowy fot. Piotr Rynka grafika
Zdjęcie wspólne uczestników konkursu fot. Piotr Rynka grafika

W ramach Światowego Dnia Ziemi 28 kwietnia 2011 roku w SP Charzykowy po raz XVII odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny. Co roku przebiega on pod innym hasłem, a tegoroczne brzmiało: W krainie borów i jezior – XV lat Parku Narodowego „Bory Tucholskie”. Hasło to nawiązuje do tegorocznego jubileuszu XV-lecia funkcjonowania Parku Narodowego „Bory Tucholskie”.


W związku z międzynarodowym rokiem lasów uczniowie musieli wykazać się znajomością zasad zachowania w lesie, odpowiadali na pytania dotyczące pracy leśnika i gospodarki leśnej. Musieli się także wykazać znajomością drzew leśnych oraz wiedzą o PN „Bory Tucholskie” i znać rolę porostów w przyrodzie. Konkurs miał też na celu zapoznanie uczniów z jeziorami Zaborskiego Parku Krajobrazowego w związku z akcją ZPK „Jeziora skarbem Zaborskiej Przyrody”.


W konkursie udział wzięli uczniowie klas IV-VI z 5 szkół gminy Chojnice (Pawłowo, Kłodawa, Lichnowy, Nowa Cerkiew, Charzykowy). Na konkurs uczniowie przywieźli przygotowany w macierzystych szkołach plakat pt. O czym powinien pamiętać turysta zwiedzając Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz zaprezentowali jego treść w formie pięciominutowej prezentacji. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Charzykowach, a współorganizatorami: Zaborski Park Krajobrazowy, Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach, Park Narodowy „Bory Tucholskie”, Nadleśnictwo Rytel, Harcerskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Funce, Liga Ochrony Przyrody. Nad całością sprawował pieczę Piotr Rynka, nauczyciel przyrody ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach.


Praca uczniów była oceniana przez jury konkursu w którym zasiadali przedstawiciele współorganizatorów (Marek Pałaszyński - Nadleśnictwo Rytel, Sławomira Brunka  prezes oddziału powiatowego LOP w Chojnicach, przedstawiciel Zaborskiego Parku Krajobrazowego – Grażyna Jaszewska, przedstawiciel Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – Agnieszka Turowska).


Uczniowie i ich opiekunowie przed konkursowymi emocjami obejrzeli przedstawienie ekologiczne przygotowane przez uczniów SP Charzykowy pt.” Zasady młodego przyrodnika”.


Końcowa klasyfikacja konkursu:

I miejsce SP Nowa Cerkiew – drużyna w składzie: Katarzyna Jaśtak, Paulina Pszczółkowska, Joanna Witoszka

II miejsce SP Charzykowy – drużyna w składzie: Alicja Adamczyk, Mikołaj Żyła, Jakub Krajewski.

III miejsce równorzędnie: SP Kłodawa (Michalina Katolik, Wojciech Noga, Michał Kubiszewski), SP Lichnowy (Paulina Czerwińska, Szymon Kiżewski, Mikołaj Łoniewski) i SP Pawłowo (Małgorzata Rajewska, Paweł Pobłocki, Kamil Czesak).


Uczniowie oprócz nagród rzeczowych otrzymali drzewka do posadzenia na szkolnych dziedzińcach ufundowane przez Nadleśnictwo Rytel.