Warsztaty z inwentaryzacji włochatki i innych sów leśnych na terenie ZPK

Data: 30-04-2014

23 i 24 kwietnia na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego odbyły się czwarte już warsztaty z inwentaryzacji włochatki i innych sów leśnych. W szkoleniu wzięły udział 23 osoby z parków krajobrazowych województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku oraz leśnicy z Nadleśnictwa Rytel i Przymuszewo. Gościem warsztatów była również reprezentantka firmy ESRI Polska, od lat wspierającej warsztaty.

Pierwsza część szkolenia, którą poprowadził Mieczysław Kunz z Katedry Geomatyki i Kartografii Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcona była metodom analitycznym służącym typowaniu potencjalnych miejsc występowania stanowisk lęgowych włochatki. Drugą część – ornitologiczną – poprowadził Dariusz Anderwald z Komitetu Ochrony Orłów – Sekcji Ochrony Sów.

W części terenowej warsztatów uczestnicy podzieleni na 4 zespoły udali się na nocne nasłuchy, według przygotowanych wcześniej tras. W wyniku nasłuchów odnotowano 3 osobniki puszczyka oraz 2 osobniki włochatki.

Drugi dzień warsztatów poświęcony był wyszukiwaniu potencjalnych miejsc lęgowych dla włochatki – dziupli wykutych przez dzięcioła czarnego. Przedstawiciele Komitetu Ochrony Orłów, panowie Dariusz Anderwald oraz Stefan Lewandowski stosując techniki alpinistyczne sprawdzali również ich zasiedlenie.

Prace terenowe.
Mieczysław Kunz prezentujący techniki wykorzystania GIS przy inwentaryzacji przyrodniczej.
Uczestnicy warsztatów.
Dariusz Anderwald w czasie szkolenia teoretycznego.
Stefan Lewandowski przy sprawdzaniu zasiedlenia budki dla włochatki.
Dariusz Anderwald przy sprawdzaniu zasiedlenia dziupli.