Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca"

Data: 13-06-2011
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji ,,Dnia Samorządowca" grafika

12 czerwca na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty przyrodnicze z okazji „Dnia Samorządowca”. Adresowane były do samorządowców związanych z terenem parku i zostały przeprowadzone w formie spływu kajakowego.
Uczestników warsztatów w Kaszubie przywitał kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego Mariusz Grzempa. Celem zajęć terenowych było zaprezentowanie i przedyskutowanie zagadnień związanych z ochroną przyrody i krajobrazu oraz udostępnianiem turystycznym Parku. Omówiono także uwarunkowania rozwoju zabudowy oraz jej wpływ na walory przyrodniczo - krajobrazowe doliny rzeki Zbrzycy. W czasie trwania zajęć samorządowcy zapoznali się udostępnieniem Zbrzycy dla kajakarzy tj. z zagospodarowaniem szlaku Zbrzycy (oznakowanie, pola namiotowe, miejsca wodowania kajaków itp.). Słoneczna pogoda oraz dobre humory dopisywały uczestnikom warsztatów. Na zakończenie w Widnie przy ognisku przygotowano gorący poczęstunek.

Organizacja warsztatów była możliwa dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.