Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012"

Data: 25-06-2012
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika
Warsztaty przyrodnicze z okazji "Dnia Samorządowca 2012" grafika

W dniu 23 czerwca 2012 r. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzono warsztaty przyrodnicze z okazji „Dnia Samorządowca”. Spotkanie odbyło się w formie spływu kajakowego, na odcinku Chociny od Chocińskiego Młyna do Kokoszki.


W Chocińskim Młynie uczestników warsztatów powitał kierownik ZPK Mariusz Grzempa, który zaprezentował problemy związane z zagospodarowaniem rzeki oraz jej ochroną. Dyskutowano na temat ochrony unikatowego krajobrazu doliny Chociny, a także negatywnego oddziaływania na przyrodę w zawiązku z masowym wykorzystaniem rzeki dla turystyki kajakowej. W warsztatach udział wzięli samorządowcy z gmin: Brusy, Chojnice, Konarzyny i Lipnica, łącznie 48 osób. Uczestnicy warsztatów mieli również możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną Zaborskiego Parku Krajobrazowego na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej w Kokoszce.