Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu

W dniach 11 i 12 maja 2017 r. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu.

Drobne zwierzęta żyjące na dnie rzek to element różnorodności biologicznej oraz ważny wskaźnik oceny stanu ekologicznego wód. Właśnie tej grupie organizmów poświęcone były dwudniowe warsztaty, w których wzięli udział pracownicy zajmujący się edukacją przyrodniczą w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych oraz Parku Narodowym „Bory Tucholskie”. Cześć kameralna zajęć odbyła się w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Chocińskim Młynie, a terenowa na rzece Chocinie i Jarcewskiej Strudze.

Zajęcia przeprowadził dr hab. Krystian Obolewski z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W terenie wykonano pełną proceduję zajęć hydrobiologicznych, od analiz wody, przez pobór prób bentosowych. W części laboratoryjnej identyfikowano organizmy pod binokularami przy użyciu kluczy do oznaczania bezkręgowców wodnych. Otwartość oraz duże doświadczenie dydaktyczne prowadzącego skutkowało przekazaniem licznych uwag pozwalających na jeszcze bardziej efektywne prowadzenie zajęć edukacyjnych nad rzeką.

Warsztaty były też doskonałą okazją do skonfrontowania swoich dotychczasowych doświadczeń. Ciekawym uzupełnieniem szkolenia była prezentacja naukowych dokonań pana Stanisława Myzyka z Sąpolna nad Brdą, Członka Honorowego Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Pan Stanisław z amatorskiej pasji jest badaczem mięczaków. Jego prace wyróżniają się niespotykaną w dzisiejszych czasach skrupulatnością i naukową rzetelnością, a ich wyniki publikowane są w specjalistycznych czasopismach naukowych.

Organizacja warsztatów dofinansowana została przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 2: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 3: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 4: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 5: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 6: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 7: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 8: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 9: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 10: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 11: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu
Grafika 12: Warsztaty poświęcone makrobentosowi rzecznemu