Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce

Data: 21-05-2012
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika
Warsztaty ornitologiczne w Kokoszce grafika

W dniach 14 i 15 maja 2012 r. na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej w miejscowości Kokoszka odbyły się warsztaty ornitologiczne prowadzone przez pracowników Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia były nagrodą za zajęcie drugiego miejsca w konkursie ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.


W zajęciach w plenerze uczestniczyły dzieci z koła ekologiczno-sozologicznego ze Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Przedszkola ,,Jarzębinka” w Chojnicach. Podczas warsztatów młodzi ornitolodzy uczyli się obserwacji ptaków oraz rozpoznawania poszczególnych gatunków w terenie. W godzinach porannych, kiedy to ptaki wykazywały wzmożoną aktywność głosową dzieci miały okazję zapoznać się ze śpiewem zięby, sikory bogatki, trzciniaka oraz głosem sójki i dzięcioła dużego. W trakcie trwania zajęć dzieci uczestniczyły w grach i zabawach przygotowanych przez pracowników Parku.

Na zakończenie warsztatów na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.