Warsztaty obrączkarskie

Jako pierwszy został schwytany rudzik, nazwany Zaborakiem. grafika
Zabawa w ornitologicznego twistera. grafika
Uczniowie z Gimnazjum w Brusach wraz z nauczycielami Beatą Lubińską i Jolantą Pozorską-Cuppa oraz organizatorzy warsztatów. grafika
Uczniowie z Gimnazjum w Brusach podczas rozpoznawania ptasich piór. grafika

W dniach od 6. do 10. września 2010 roku na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej Kokoszka odbywały się warsztaty obrączkarskie dla gimnazjalistów. W godzinach przedpołudniowych obóz Zaborskiego Parku Krajobrazowego odwiedzała młodzież z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach, Gimnazjum z Brus oraz Swornegaci.

Uczniowie w ramach warsztatów brali udział w prelekcjach na temat ptaków drapieżnych oraz fenomenu ptasich wędrówek. Wiedzę zdobytą podczas prelekcji młodzież wykorzystywała podczas wypełniania kart pracy. Jednak największe wrażenia na gimnazjalistach wywarły żywe okazy ptaków, które zostały schwytane w sieci, a następnie przeniesione do obozu w celu zaobrączkowania. Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem obserwowali pracę obrączkarza, który chętnie opowiadał o schwytanych gatunkach oraz wskazywał ich cechy charakterystyczne. Po krótkim kursie ornitologii młodzi przyrodnicy sami potrafili odróżnić samicę sikory bogatki od samca, czy też nazywać poszczególne gatunki ptaków złapanych w sieci. Zajęcia w plenerze prowadzone tuż nad brzegiem Jeziora Karsińskiego umożliwiły także obserwację ptaków wodno-błotnych oraz dorosłych bielików, krążących tuż nad obozem.

Chwytanie i obrączkowanie ptaków odbywało się od 5 września 2010 roku. Ptaki chwytane były w zachodniej części Jeziora Karsińskiego. Sieci ornitologiczne o łącznej długości 90 metrów rozstawione były w trzcinowisku, na bagnach w zadrzewieniu olch oraz w lesie. Kontrole sieci odbywały się co godzinę, od 6.00 do 21:00. W przypadku opadów deszczu lub silnych wiatrów kontrole sieci odbywały się co 45 minut. Sieci na poszczególnych obchodach sprawdzane były przez pracowników Parku oraz studentów z Koła Naukowego Przyrodników z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Podczas trwania obozu zaobrączkowano 64 osobniki, należące do 19 gatunków. Prace obrączkarskie wykonywał ornitolog Dawid Kilon, posiadający odpowiednie do tego celu uprawnienia. Najliczniej odławiano sikory, które stanowiły 48 % wszystkich schwytanych ptaków. Mniej licznie odławiane były drozdowate (22%) i pokrzewkowate (14%).

Tekst i fot. Grażyna Jaszewska