Warsztaty obrączkarskie w Kokoszce

Data: 04-10-2012
Ćwiczymy pamięć grafika
Zabawa w kalambury grafika
Jaki to gatunek? Rozpoznawanie ptaków na tablecie grafika
Czy ta sikora przechodzi pierzenie? grafika
Modraszka gotowa do startu grafika
Dla najlepszych znawców ptaków przewidziane były nagrody grafika
Uczniowie Gimnazjum w Brusach z nauczycielką Panią Jolantą Pozorską - Cuppa grafika
Dzięcioł duży grafika
Grubodziób grafika

W dniach od 24 do 28 września 2012 roku po raz trzeci w miejscowości Kokoszka odbyły się warsztaty obrączkarskie skierowane do młodzieży gimnazjalnej. Obóz odwiedzili uczniowie z Gimnazjum w Sławęcinie, Nowej Cerkwi, Brus oraz Gimnazjum nr 3 w Chojnicach.


Uczniowie w ramach warsztatów zostali zapoznani z obrączkowaniem ptaków oraz wykorzystaniem tej metody w poznawaniu tras wędrówek, przywiązania do konkretnych siedlisk oraz miejsc gniazdowania. Podczas zajęć uczniowie przypatrywali się pracy obrączkarza, który chętnie wyjaśniał w jaki sposób określa się wiek i płeć poszczególnych gatunków ptaków. W trakcie znakowania osobników omawiane były ich cechy charakterystyczne oraz behawior w środowisku naturalnym.


W toku warsztatów gimnazjaliści byli podzieleni na trzy zespoły, które rywalizowały ze sobą podczas licznych łamigłówek i zabaw. Zadaniem uczestników zajęć było zdobycie jak największej ilości punktów w takich konkurencjach jak: kalambury, ,,memory”, krzyżówka oraz rozpoznawanie gatunków ptaków. Dla zwycięzców przewidziane były drobne nagrody.


Podczas trwania obozu zaobrączkowano 167 osobników, należących do 16 gatunków. Najliczniej chwytano czyża Carduelis spinus, który stanowił blisko 37% wszystkich zaobrączkowanych ptaków oraz sikorę bogatkę Parus major (25%). Na uwagę zasługuje powtórne stwierdzenie dwóch czubatek oraz modraszki, które były zaobrączkowane podczas obozu w roku 2011.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.