Warsztaty dendrologiczne w ZPK

Data: 24-06-2014

W dniu 11 czerwca w Zaborskim Parku Krajobrazowym odbyły się warsztaty dendrologiczne poświęcone ocenie stanu zdrowotnego i zasadom pielęgnacji drzew, które poprowadził arborysta pan Jerzy Stolarczyk.

Wzorem ubiegłych lat Zaborski Park Krajobrazowy zorganizował szkolenie dla urzędników zajmujących się na co dzień wydawaniem decyzji na wycinkę drzew oraz konserwacją i pielęgnacją zieleni. Do tej pory szkolenia dotyczyły porostów nadrzewnych (2012 r.) i pachnicy dębowej (2013 r.). W tym roku swoją uwagę skupiliśmy na ocenie stanu zdrowotnego i zasadom pielęgnacji drzew. W czasie szkolenia poruszono m.in. problematykę nadmiernego „pielęgnowania” drzew, podyktowaną względami bezpieczeństwa.
W szkoleniu wzięli udział pracownicy Starostwa Powiatowego w Chojnicach, urzędów gmin w Chojnicach i Konarzynach, Urzędu Miasta w Brusach, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku, Nadleśnictwa Przymuszewo, parków krajobrazowych: Zaborskiego, Wdzydzkiego i Krajeńskiego oraz przedstawiciele LOP i WFOŚiGW w Gdańsku.
W czasie warsztatów uczestnicy wybrali się na pomnikową aleję drzew między Jarcewem a Powałkami, gdzie w praktyce zapoznali się z metodami oceny stanu zdrowotnego i statyki drzew oraz stosowanej przy nich wspinaczce drzewnej z zastosowaniem arborystycznych technik linowych.

Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Część teoretyczna warsztatów
Pan Jerzy Stolarczyk
Uczestnicy warsztatów przy pomnikowej alei do Czartołomia
Warsztaty praktyczne
Warsztaty praktyczne
Wspinaczka drzewna z zastosowaniem arborystycznych technik linowych
Ocena stanu zdrowotnego drzewa
Ocena stanu zdrowotnego korzeni