VII Somiński Jarmark Ludowy

Data: 16-08-2011

W dniu 6 sierpnia odbył się już VII Somiński Jarmark Ludowy, którego głównym organizatorem jest Ośrodek Kultury Gminy Studzienice w Ugoszczu.


W festynie udział wzięli pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego promujący na swoim stoisku walory przyrodnicze i krajobrazowe Parku. Dla uczestników festynu przygotowano konkursy ekologiczne, a dla laureatów przewidziano drobne nagrody. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra planszowa „Jeziora skarbem zaborskiej przyrody”, dzięki której najmłodsi uczestnicy mogli poznać jeziora Zaborskiego Parku Krajobrazowego.