Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno

Data: 23-12-2014

W dniach od 17-19 grudnia 2014 r. w Zaborskim Parku Krajobrazowym odbyły się warsztaty edukacyjne pod nazwą "Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno". W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Chojnicach oraz klasa V ze Szkoły Podstawowej w Silnie.

Celem zajęć była nauka rozpoznawania oraz obserwacji ptaków wodno-błotnych zimujących na terenie ZPK. Podczas zajęć teoretycznych odbywających się w sali edukacyjnej Parku, uczniowie zdobywali wiedzę na temat poszczególnych gatunków ptaków oraz ich cech diagnostycznych. Uczestnicy warsztatów uczyli się również korzystania z mapy turystycznej planując trasę pieszej wędrówki wokół Jeziora Witoczno. W trakcie części terenowej młodzież rozpoznawała gatunki ptaków zimujących na Brdzie (na odcinku od Swornegaci do Jeziora Witoczno) i Jeziorze Witoczno. Wyniki liczenia poszczególnych osobników, uczniowie zamieszczali na kartach obserwacji. W czasie zajęć uczniowie mieli okazję zobaczyć zimorodka, łabędzia krzykliwego, łabędzia niemego, czernicę, gągoła, czaplę siwą, kormorana, tracz nurogęś, łyskę, kaczę krzyżówkę oraz mewę śmieszkę.

Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno
Grafika 2: Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno
Grafika 3: Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno
Grafika 4: Unikalny świat ptaków zimujących nad Jeziorem Witoczno