Tropami zwierząt

Data: 19-12-2011
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Charzykowach w czasie zajęć w sali Wiejskiego Domu Kultury w Swornegaciach grafika
Młodzież z Charzyków podczas rozwiązywania kart pracy grafika
Dzieci z Charzyków podczas wykonywania gipsowej masy grafika
W trakcie wykonywania odcisku tropu żurawia grafika
Kogo to trop? grafika
Lewa noga na trop sarny… przyrodniczy twister grafika
Najmłodsi uczestnicy warsztatów ze Szkoły Podstawowej w Męcikale grafika
Poszukiwanie tropów nad Jeziorem Karsińskim grafika
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie grafika
Uczniowie z Pawłowa podczas rozwiązywania kart pracy grafika
Kuźnia dzięcioła grafika
Dla wszystkich uczestników warsztatów przewidziane były kiełbaski grafika

W dniach od 12 do 15 grudnia 2011 r. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty ,,Tropami zwierząt”. W zajęciach brali udział uczniowie ze szkół podstawowych w Charzykowach, Kosobudach, Męcikale i Pawłowie. Celem zajęć było nabycie umiejętności rozpoznawania oraz odnajdywania w terenie tropów i śladów zwierząt, będących zapisem ich całodobowej aktywności.


Zajęcia odbywały się w dwóch częściach: teoretycznej prowadzonej w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach oraz terenowej na ,,Psiej Górze” k. Swornegaci. Spotkanie z pracownikami Parku każdorazowo rozpoczynało się prezentacją multimedialną na temat tropów zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób można rozpoznać obecność zwierząt w lesie oraz jak odróżniać tropy pospolitych zwierząt występujących na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Po wysłuchaniu krótkiej prelekcji uczniowie rozwiązywali karty pracy, wykonywali gipsowe odlewy tropów oraz przy pomocy przyrodniczego twistera utrwalali zdobyte wiadomości. W części terenowej młodzi tropiciele zwierząt, wyposażeni w klucze do oznaczania tropów, odnajdywali ślady pozostawione przez zwierzęta. Na zakończenie zajęć dla wszystkich uczestników przygotowano ciepły posiłek. Łącznie w warsztatach wzięło udział 160 uczniów.


Organizacja warsztatów możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.