Tropami zwierząt w Swornegaciach

Data: 19-12-2012
Zabawa w przyrodniczego twistera grafika
Młodzież z SP 5 w Chojnicach podczas  zabawy w memory grafika
Uczestnicy warsztatów ,,Tropami zwierząt'' ze Szkoły Podstawowej w Leśnie grafika
Uczniowie SP 1 w Chojnicach podczas wykonywania gipsowych odcisków tropów grafika
Uczniowie SP 1 w Chojnicach grafika
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Silnie na tropie grafika

Śnieżna zima jest najciekawszą porą dla tropicieli śladów zwierząt. Większość ssaków i ptaków poruszając się po ziemi pozostawia na śniegu liczne tropy oraz ślady, będące zapisem ich całodobowej aktywności.


W dniach od 11 do 14 grudnia na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty zatytułowane ,,Tropami zwierząt”. Zajęcia skierowane były dla dzieci klas IV-VI szkoły podstawowej. W nietypowych lekcjach przyrody wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 5 w Chojnicach oraz ze szkoły w Leśnie i Silnie.

Podczas zajęć teoretycznych odbywających się w Wiejskim Domu Kultury w Swornegaciach, uczniowie zdobywali wiedzę na temat wyglądu i rozmiarów tropów oraz ich poszczególnych cech, takich jak: liczba palców, ułożenie opuszek i kształt kopyt. Wszyscy uczestnicy zajęć mieli również okazję do wykonania gipsowych odlewów tropów oraz sprawdzenia swoich wiadomości w grach i zabawach edukacyjnych. W trakcie części terenowej odbywającej się na ,,Psiej Górze” uczniowie rozpoznawali wszelkie ślady pozostawione przez zwierzęta na ziemi, śniegu i roślinach. Umiejętność ich odnajdywania i odczytywania pozwoliła nie tylko określić gatunek zwierząt bytujących w sąsiedztwie wsi, ale umożliwiła poznanie ich obyczajów i zachowań. Na zakończenie zajęć przygotowany był ciepły posiłek.


Organizacja warsztatów została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.