Szkolenie dotyczące norki amerykańskiej

Data: 23-02-2015

16 i 17 lutego 2015 roku Zaborski Park Krajobrazowy oraz nadleśnictwa Przymuszewo i Rytel zorganizowali szkolenie poświęcone wpływowi inwazyjnej norki amerykańskiej na rodzimą faunę oraz metodom jej monitoringu i eliminacji. Szkolenie poprowadziła pani mgr Agnieszka Niemczynowicz, doktorantka Zakładu Ekologii Behawioralnej i Ekofizjologii Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.

W szkoleniu wzięło udział łącznie 65 osób: pracownicy służby leśnej, przedstawiciele kół łowieckich: Warszawskiego Koła Łowieckiego „Oręż”, Koła Łowieckiego nr 103 „Bóbr”, Koła Łowieckiego nr 155 „Szarak”, Koła Łowieckiego nr 35 „Jeleń”, Koła Łowieckiego nr 33 „Echo”, Koła Łowieckiego nr 34 „Knieja”, Koła Łowieckiego nr 152 „Bór”, Koła Łowieckiego nr 32 „Daniel”, Koła Łowieckiego nr 31 im. Dr J. Łukowicza, Koła Łowieckiego nr 55 „Daniel”, a także Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, parków krajobrazowych: Wdzydzkiego, Kaszubskiego, Nadmorskiego, Tucholskiego, Wdeckiego i Zaborskiego.

Organizacja szkolenia została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 

Szkolenie w Nadleśnictwie Przymuszewo
Szkolenie w Nadleśnictwie Przymuszewo
Szkolenie w Nadleśnictwie Rytel
Szkolenie w Nadleśnictwie Rytel