Sprzątanie świata 2017

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2017”, przebiegającej w tym roku pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Finał akcji odbędzie się w dniach 15-17.09.2017 r.

W ramach akcji przekażemy do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny worki i rękawice, a po jej przeprowadzeniu prosimy o udzielenie informacji na temat wyników sprzątania, według załączonego wzoru. Informacje te prosimy przekazać na adres e-mail zpk@pomorskieparki.pl. Zebrane informacje służyć będą sporządzeniu raportu dla koordynatora krajowego akcji Fundacji Nasza Ziemia.

Do akcji przyłączają się także Gmina Brusy, Miasto Chojnice, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny, które przekażą dodatkowo część worków i rękawic oraz sfinansują wywóz i składowanie odpadów. Miejsce czasowego składowania i organizację transportu śmieci należy uzgodnić z:

• w Gminie Brusy z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, panem Pawłem Wolterem (nr tel. 52 398 23 62).
• w Mieście Chojnice z panem Łukaszem Prillem z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (nr tel. 52 397 18 00 wew. 18).
• w Gminie Chojnice z panem Waldemarem Gołdonem z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach pod nr tel. 513 060 005.

W związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r. prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie zakazów wstępu do lasu i innych miejsc zagrażających życiu i zdrowiu uczniów.

Worki i rękawice zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu Gminy Brusy.

Sprawozdanie