Sprzątanie Świata 2016

Data: 09-09-2016

Zachęcamy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata-Polska 2016”, przebiegającej w tym roku pod hasłem "Podaj dalej…drugie życie odpadów.” Finał akcji odbędzie się w dniach 16-18.09.2016 r.

W ramach akcji Zaborski Park Krajobrazowy przekaże do szkół z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz gminy Konarzyny worki i rękawice, a po jej przeprowadzeniu prosimy o udzielenie informacji na temat wyników sprzątania, wg załączonego wzoru.

Informacje te prosimy przekazać faxem (52 39 609 64) lub e-mailem zpk@pomorskieparki.pl do Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach. Zebrane informacje służyć będą sporządzeniu raportu dla koordynatora krajowego akcji Fundacji Nasza Ziemia.

Dla najbardziej aktywnych uczestników przewidziano specjalną nagrodę.

Do akcji przyłączają się także Gmina Brusy, Miasto Chojnice, Gmina Chojnice oraz Gmina Konarzyny, które przekażą dodatkowo część worków i rękawic oraz sfinansują wywóz i składowanie odpadów. Miejsce czasowego składowania i organizację transportu śmieci należy uzgodnić z:
• w Gminie Brusy z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brusach, panem Pawłem Wolterem (nr tel. 52 398 23 62).
• w Mieście Chojnice z panem Łukaszem Prillem z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Chojnicach (nr tel. 52 397 18 00 wew. 18).
• w Gminie Chojnice z panem Waldemarem Gołdonem z Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnicach pod nr tel. 513 060 005.

Worki i rękawice zostały zakupione ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz budżetu Gminy Brusy.

Sprawozdanie