Spacer krajobrazowy z okazji Dnia Krajobrazu

Data: 21-09-2021

Zaborski Park Krajobrazowy zaprasza na spacer krajobrazowy w ramach obchodów Dnia Krajobrazu.

Data: 20 X 2021 r.

Temat: Otwarte krajobrazy Jeziora Somińskiego

Miejsce i godzina rozpoczęcia: Sominy (zbiórka przy kościele), godz. 09:00

Miejsce i godzina zakończenia: Sominy, godz. 13:30

Długość trasy: ok. 13 km

Czas przejścia: 3,5 h

Trasa: Sominy – Bytówko – Peplin – Skoszewko – Skoszewo – Sominy

Opis trasy i poruszane tematy: Wydarzenie będzie miało charakter spaceru połączonego z grą terenową "Poznaj i chroń Somińskie”. Piesza wędrówka i zdobywanie kolejnych punktów gry, będzie świetną okazją do podziwiania krajobrazów otwartych, będących mozaiką łąk, pastwisk i pól, znajdujących się w otoczeniu Jeziora Somińskiego. Tereny te są miejscem bardzo cennym przyrodniczo i stanowią ostoję różnorodności biologicznej. W okresie jesiennych wędrówek ptaków, jezioro i jego otoczenie, stanowią miejsca odpoczynku i żerowania wielu przedstawicieli awifauny. Na zakończenie wydarzenia planowane jest ognisko.

Prowadzący: Grażyna Jaszewska

Ilość uczestników spaceru jest ograniczona i o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. Można przesyłać je drogą elektroniczną na adres g.jaszewska@pomorskieparki.pl do 15 października 2021 r.