Seminarium z okazji 20-lecia ZPK

Licznie zebranych gości powitała Bożena Sikora - dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz kierownik Zaborskiego PK Mariusz Grzempa. Podczas seminarium wygłoszono osiem referatów. Na temat historii i działań edukacyjnych Zaborskiego grafika
W przerwach uczestnicy seminarium mieli okazję poznać zalety kuchni regionalnej oraz zobaczyć wystawy fotografii artystycznej przedstawiającej ptaki, podwodny świat jezior i rzek ZPK, fotografie lotnicze oraz postery poświęcone dwudziestoletniej grafika
Wiesław Kamiński - członek Zarządu Województwa Pomorskiego podczas wręczania listu gratulacyjnego. grafika
Burmistrz Brus Witold Ossowski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusch Robert Skórczewski składają życzenia i kwiaty na ręce Bożeny Sikory dyrektor Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz kierownika Zaborskiego PK Mariusza Grzempy. grafika
Seminarium z okazji 20-lecia ZPK grafika
Wystąpienie Marka Wituszyńskiego - byłego dyrektora Zaborskiego Parku Krajobrazowego w latach 1992-1993. grafika
Zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku Robert Bogdanowicz.  grafika
Kazimierz Tobolski w referacie zaprezentował działania czynnej ochrony podejmowane przez Zaborski PK w rezerwacie Bagno Stawek. grafika
Krzysztof Kasprzyk z UMK Toruń mówił na temat programu ochrony nietoperzy.   grafika
Bartosz Pępek z Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. grafika

24 września 2010 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach odbyło się uroczyste seminarium z okazji 20-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

W seminarium wzięli udział: członek Zarządu Województwa Pomorskiego Wiesław Kamiński, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Robert Bogdanowicz, Burmistrz Brus Witold Ossowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Brusach Robert Skórczewski, sekretarz Gminy Chojnice Stefania Majewska - Kilkowska, Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Jerzy Fijas oraz byli pracownicy Zaborskiego PK, przedstawiciele świata nauki, instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z ZPK, parków krajobrazowych - Wdzydzkiego, Tucholskiego i Nadmorskiego, nadleśnictw Przymuszewo i Rytel, Parku Narodowego Bory Tucholskie, Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowach, a także zaproszeni radni i nauczyciele.