Seminarium z okazji 20-lecia ZPK

Seminarium z okazji 20-lecia ZPK grafika

24 września 2010 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach odbędzie się uroczyste seminarium z okazji 20-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Zaborski Park Krajobrazowy obchodzi w 2010 r. jubileusz 20-lecia. Park powstał na podstawie uchwały nr 11/68/90 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy z dnia 28 lutego 1990 roku. Początkowo nosił nazwę Chojnicki Park Krajobrazowy, aby w roku 1991 zmienić nazwę, nawiązującą do historycznej Ziemi Zaborskiej. Park powstał w celu ochrony i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu północno-zachodniej części Borów Tucholskich.

Program uroczystego seminarium z okazji 20-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego

24 września 2010 r. godz. 10.00-14.00

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Jana Karnowskiego w Brusach ul. Dworcowa 18

10.00-10.05 Powitanie uczestników seminarium – mgr Bożena Sikora, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

10.05-10.20 Zaborski Park Krajobrazowy 1990-2010 – mgr Mariusz Grzempa PZPK Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy

10.20-10.40 Rola Zaborskiego Parku Krajobrazowego w popularyzowaniu wzorców tradycyjnego budownictwa regionalnego południowej części Kaszub – mgr inż. arch. Jan Sabiniarz

10.40-11.00 Rola Zaborskiego Parku Krajobrazowego w kształtowaniu przestrzeni regionu – mgr Bartosz Pępek Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

11.00-11.10 Dyskusja, wystąpienia zaproszonych gości

11.10-11.30 przerwa

11.30-11.50 Czynna ochrona w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek” na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego – prof. dr hab. Kazimierz Tobolski Instytut Paleogeografii i Geoekologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.50-12.10 Ochrona nietoperzy na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w latach 1990-2010 – dr Krzysztof Kasprzyk Zakład Zoologii Kręgowców Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

12.10-12.30 Program restytucji raka szlachetnego na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego – dr Przemysław Śmietana Uniwersytet Szczeciński

12.30-12.40 Dyskusja, wystąpienia zaproszonych gości

12.40-13.00 przerwa

13.00-13.20 Promocja „Atlasu jezior Zaborskiego Parku Krajobrazowego” – dr Dariusz Borowiak, mgr Jacek Barańczuk Katedra Limnologii Uniwersytet Gdański

13.20-13.40 Koncepcja GeoPortalu Zaborskiego Parku Krajobrazowego – mgr Jan Burdziej, mgr Roman Orlikowski, Leszek Wański

13.40-14.00 Dyskusja, wystąpienia zaproszonych gości

14.00 Zakończenie seminarium

Serdecznie zapraszamy! Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 20 września 2010 r. tel./fax. 052 3960964 e-mail: zaborypk@poczta.onet.pl