Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

Data: 19-04-2012
Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” grafika
Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” grafika
Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” grafika

W dniu 19 kwietnia 2012 r. w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach dokonano oceny kronik nadesłanych na konkurs ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.


Konkurs skierowany był do klas i klubów ekologicznych z przedszkoli i szkół podstawowych mieszczących się na terenie miasta i gminy Brusy, miasta i gminy Chojnice oraz gmin Konarzyny i Lipnica, które w czasie minionej zimy podjęły się dokarmiania ptaków.

Głównym zadaniem uczestników konkursu było stworzenie bezpiecznego miejsca dokarmiania ptaków, systematyczne uzupełnianie karmy w ptasiej stołówce oraz sporządzenie kroniki.

Na konkurs wpłynęło piętnaście kronik dokumentujących cały okres dokarmiania. Oceny kronik dokonało jury, w skład którego weszła Sławomira Brunka prezes Powiatowego Oddziału LOP w Chojnicach oraz Justyna Rymon Lipińska, Dorota Krzoska i Mariusz Grzempa z Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Brano pod uwagę trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowę ekologiczną, pomysłowość i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne.


W kategorii wiekowej przedszkola i klasy I-III ze szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęło Przedszkole Promyczek w Chojnicach, drugie miejsce Przedszkole "Jarzębinka" z Chojnic, a trzecie klasa III ze Szkoły Podstawowej w Zapceniu.


W kategorii wiekowej klasy IV-VI ze szkół podstawowych: pierwsze miejsce koło ekologiczno-przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Swornegaciach, drugie miejsce koło ekologiczno-sozologiczne z SP nr 3 w Chojnicach, a trzecie grupa świetlicowa ze Szkoły Podstawowej w Wielkich Chełmach.


Nagrodami za pierwsze miejsce jest udział w warsztatach przyrodniczych w Ogrodzie Fauny Polskiej w Myślęcinku i Stacji Ornitologicznej PAN w Górkach Wschodnich k. Gdańska. Za drugie miejsce nagrodą jest udział z warsztatach na ścieżce ornitologicznej w Kokoszce, a zdobywcy trzeciego miejsca otrzymają lornetki. Jury postanowiło wyróżnić Annę Kwasigroch z klasy Vd ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.


Konkurs ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pom____my_ptakom_przetrwa___zim____500x355_.jpg