Rozstrzygnięcie konkursu „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” edycja 2014/2015

Data: 24-04-2015

W dniu 16 kwietnia br. w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zebrała się komisja w składzie: Marek Pałaszyński (przedstawiciel LOP); Mariusz Grzempa, Grażyna Jaszewska, Justyna Rymon Lipińska oraz Dorota Krzoska z Zaborskiego PK. Na konkurs wpłynęło 18 prac w trzech kategoriach wiekowych.

Biorąc pod uwagę trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowę ekologiczną, pomysłowość i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne, dokonano następującej klasyfikacji:
I kategoria wiekowa
I miejsce:
Punkt przedszkolny "Kraina Smerfów" Lichnowy grupa 3 i 4-latki
SP Lichnowy grupa 0 B
II miejsce:
Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" w Chojnicach grupa Muchomorki
II kategoria wiekowa
nie przyznano żadnej nagrody
III kategoria wiekowa
I miejsce:
Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie
II miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 5 Chojnicach grupa uczniów z kl. VI

Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do uczestnictwa w następnej edycji.

I miejsce w I kategorii wiekowej: Punkt Przedszkolny "Kraina Smerfów" Lichnowy gr. 3 i 4
I miejsce w I kategorii wiekowej: Szkoła Podstawowa w Lichnowach gr. 0 B
II miejsce w I kategorii wiekowej: Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" w Chojnicach gr. Muchomorki
I miejsce w III kategorii wiekowej: Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie
I miejsce w III kategorii wiekowej: Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie
II miejsce w III kategorii wiekowej: Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach
Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową "Misiowa Akademia" Grupa Sowy
Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Chojnicach grupa Obłoczki
Koło ekologiczno-sozologiczne ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach
Kółko LOP przy Zespole Szkół w Charzykowach
Szkolne Koło Przyjaciół Przyrody ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leśnie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach kl. VI
Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach kl. IV
Szkoła Podstawowa w Kosobudach kl. I
Szkoła Podstawowa w Kosobudach kl. III
Szkoła Podstawowa w Zalesiu