Rozstrzygnięcie konkursu ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”

Data: 22-04-2014

W dniu 14 kwietnia br. w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego komisja konkursowa w składzie: Sławomira Brunka (prezes Ligi Ochrony Przyrody w Chojnicach), Dorota Krzoska, Grażyna Jaszewska oraz Mariusz Grzempa z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, oceniła 8 dokumentacji – „kronik”, które wpłynęły na konkurs przyrodniczy pod hasłem „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.

Jury konkursowe oceniło wszystkie prace w jednej kategorii wiekowej.

Biorąc pod uwagę trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowę ekologiczną, pomysłowość i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne, dokonano następującej klasyfikacji:

I miejsce – Przedszkole Niepubliczne ,,Promyczek” gr. Obłoczki w Chojnicach

II miejsce – Punkt przedszkolny ,,Kraina Smerfów” gr. 3 i 4 – latki w Lichnowach oraz gr. ,,0” ze Szkoły Podstawowej w Lichnowach

III miejsce – Przedszkole Niepubliczne ,,Jarzębinka” gr. Krasnale w Chojnicach oraz Szkoła Podstawowa w Brusach kl. Ia

Miejsce III. Kronika wykonana przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brusach, klasa I a.
Kronika dzieci z Przedszkola Niepublicznego ,,Bajka” w Chojnicach gr. Jeżyki.
Miejsce II. Kronika wykonana przez dzieci z grupy ,,0” Szkoły Podstawowej w Lichnowach.
Praca uczniów Szkoły Podstawowej w Czapiewicach.
Miejsce III. Kronika wykonana przez dzieci z Przedszkola Niepublicznego ,,Jarzębinka” gr. Krasnale.
Miejsce I. Dokumentacja wykonana przez dzieci z Przedszkola Niepublicznego ,,Promyczek” w Chojnicach gr. Obłoczki.
Kronika uczniów z Zespołu Szkół w Nowej Cerkwi.
Miejsce II. Kronika dzieci z Punktu przedszkolnego ,,Kraina Smerfów”  w Lichnowach gr. 3 i 4 – latki.