Remont oznakowania szlaku kajakowego Zbrzycy

Data: 29-08-2011
Mapa szlaku kajakowego Zbrzycy w leśnictwie Dywan grafika
Oznaczenie na nowym polu namiotowym w Lasce grafika
Widno grafika

Zaborski Park Krajobrazowy przeprowadził remont oznakowania szlaku kajakowego Zbrzycy. Cały szlak ma 42 km długości, z czego na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego znajduje się blisko 40 km.


Szlak kajakowy Zbrzycy został oznakowany w 1998 r. przez Oddział Regionalny PTTK "Szlak Brdy" w Bydgoszczy. Ze względu na zły stan techniczny tablic i stelaży zdecydowano o przeprowadzeniu remontu. Dotychczas szlak oznakowano na odcinku rzeki Młosiny z Leśna, a dalej Zbrzycą przez Kaszubę, Rolbik, Widno i Laskę do jeziora Witoczno k. Swornegaci. Wytyczony przed trzynastu laty szlak liczył 30 km. Obecnie dodatkowo oznakowano odcinek rzeki od Leśnictwa Dywan w gminie Dziemiany, dalej przez Sominy, Peplin, Parzyn, aż do Kaszuby. Lokalizację tablic uzgodniono z zarządcami terenu: nadleśnictwami Lipusz i Przymuszewo, gminami Dziemiany, Studzienice, Brusy, Lipnica i Chojnice oraz właścicielami gruntów prywatnych.


Na całym szlaku zainstalowano 30 tablic, wykonanych zgodnie z instrukcją znakowania szlaków turystycznych PTTK. Na całej trasie umieszczono mapy z przebiegiem szlaku, a także informacje o aktualnym kilometrażu, występowaniu pól namiotowych oraz atrakcji turystycznych.


Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.