"Poznajemy Zaborski Park Krajobrzowy" – wyniki etapu szkolnego

Data: 01-04-2015

W dniu 26 marca 2015 roku odbył się etap szkolny konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy", skierowanego do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Do konkursu przystąpiło 304 uczniów z miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz z Konarzyn.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań z zakresu wiedzy nauczania przyrody w klasach IV – VI oraz ze znajomości Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Za prawidłowo rozwiązany test można było uzyskać max 67 punktów. Do kolejnego etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

1. Szkoła Podstawowa nr 1, Chojnice:
I. Małgorzata Krause II. Filip Cigoło III. Jakub Kowalski
2. Szkoła Podstawowa nr 3, Chojnice:
I. Barbara Mindak II. Agnieszka Pawłowska III. Wiktoria Miszewska
3. Szkoła Podstawowa nr 5, Chojnice:
I. Jan Wolski II. Dominik Miszczuk III. Mikołaj Nica
4. Szkoła Podstawowa nr 7, Chojnice:
I. Zofia Malinowska II. Amelia Stolp III. Szymon Tarasewicz
5. Szkoła Podstawowa, Kłodawa:
I. Kinga Orlikowska II. Tim Schopinski III. Kacper Fojuth
6. Szkoła Podstawowa, Charzykowy:
I. Konstanty Masłoch II. Mateusz Grzempa III. Patryk Kosmalski
7. Szkoła Podstawowa, Silno:
I. Sara Lewandowska II. Kinga Lemańczyk III. Julia Szymczyk
8. Szkoła Podstawowa, Pawłowo:
I. Dominik Szymański II. Magdalena Gruszka III. Julia Żywicka
9. Szkoła Podstawowa, Nowa Cerkiew:
I. Agata Drążek II. Wiktor Niesłony III. Piotr Bielasz
10. Szkoła Podstawowa, Ogorzeliny:
I. Zuzanna Maksimczyk II. Izabela Wnuk Lipińska III. Sabina Jeżewska
11. Szkoła Podstawowa, Nieżychowice:
I. Katarzyna Dahlke II. Seweryn Grefka III. Krystian Brylski
12. Szkoła Podstawowa, Swornegacie:
I. Małgorzata Jażdżewska  II. Agata Majer III. Aleksandra Nadolna
13. Szkoła Podstawowa, Brusy:
I. Kinga Schramke II. Patryk Singer III. Ludwik Śledź
14. Szkoła Podstawowa, Czyczkowy:
I. Marcin Krzoska II. Magdalena Cupa III. Dominik Warnke
15. Szkoła Podstawowa, Wielkie Chełmy:
I. Wiktoria Matyszewska II. Mikołaj Szultka III. Kamila Trzebiatowska
16. Szkoła Podstawowa, Lubnia:
I. Małgorzata Pestka II. Agnieszka Skwarek III. Monika Leszczyńska
17. Szkoła Podstawowa, Leśno:
I. Julia Borzyszkowska II. Paulina Hamernik III. Katarzyna Buczyńska
18. Szkoła Podstawowa, Kosobudy:
I. Dominika Sikorska II. Oliwia Kin III. Iga Cysewska
19. Szkoła Podstawowa, Zalesie:
I. Kinga Topka II. Natalia Nowotka III. Patrycja Jażdżewska
20. Szkoła Podstawowa, Konarzyny:
I. Olga Stanisławska II. Marta Kostrzewska III. Aurelia Gierszewska

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w I etapie (szkolnym) konkursu "Poznajemy Zaborski Park Krajobrazowy" i jednocześnie informujemy, że II etap (gminny) odbędzie się dnia 7 maja 2015 roku o godzinie 13.00 w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach. W tym samym dniu uczestnicy konkursu wezmą udział w wycieczce krajoznawczej po terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, której zwieńczeniem będzie test.

Nagrody dla zwycięzców etapu szkolnego zostaną wręczone w dniu 7 maja 2015 roku.

Organizacja konkursu możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.

Eliminacje w Szkole Podstawowej nr 5 w Chojnicach.
Etap szkolny konkursu w Zespole Szkół w Charzykowach.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach.