Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Ostoja przyrody rodzimej
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna

W dniu 4 maja  br. w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, komisja konkursowa w składzie: Sławomira Brunka  (przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody), Dorota Krzoska, Justyna Rymon Lipińska, Grażyna Jaszewska oraz Mariusz Grzempa z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, oceniła 31 prac konkursowych, które wpłynęły na konkurs przyrodniczy pod hasłem „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.

Biorąc pod uwagę trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowę ekologiczną, pomysłowość i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne, dokonano następującej klasyfikacji:

I kategoria wiekowa: przedszkola i klasy „0”
Nagroda główna: Punkt przedszkolny KRAINA SMERFÓW Lichnowy
Wyróżnienie: SP Lichnowy 0 B
       
II kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowe
Nagroda główna: SP Lichnowy kl. II a
Wyróżnienie:  SP Wielkie Chełmy kl. III
SP Czapiewice kl. II - III

III kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowe
I miejsce: SP Pawłowo szkolne koło LOP
II miejsce:  SP nr 3 Chojnice koło ekologiczno – sozologiczne
III miejsce: SP Lichnowy kl. V a

Nagrodą główną w I i II kategorii wiekowej jest udział w warsztatach przyrodniczych w Ogrodzie Fauny Polskiej w Myślęcinku. Nagrodą za I i II miejsce w III kategorii wiekowej jest wyjazd na Piknik „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” w Gdyni w dniu 19 maja br.. Nagrodą za pozostałe miejsca i wyróżnienia są zajęcia edukacyjne na ścieżce ornitologiczno – przyrodniczej w Kokoszce.

Konkurs „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.