"Pomóżmy ptakom przetrwać zimę" - wyniki konkursu

Data: 13-04-2018

W dniu 11 kwietnia br. komisja konkursowa w składzie: Piotr Rynka (przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody), Dorota Krzoska i Mariusz Grzempa z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, oceniła 36 prac konkursowych, które wpłynęły na konkurs przyrodniczy pod hasłem „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.

Biorąc pod uwagę trafność wyboru miejsca dokarmiania, systematyczność i sposoby dokarmiania, poczynione obserwacje, wymowę ekologiczną, pomysłowość i oryginalność pracy oraz jej walory estetyczne, dokonano następującej klasyfikacji:

I kategoria wiekowa: przedszkola i klasy „0”
I miejsce: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach,  4-5 latki „W lesie”
II miejsce: Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Chojnicach,  grupa Obłoczki
      
II kategoria wiekowa: klasy I-III szkół podstawowych
I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach, kl. III b
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach,  kl. II

III kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkół podstawowych
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Pawłowie,  Szkolne Koło LOP
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnicach, Koło ekologiczno-sozologiczne

Nagrodą za zajęcie I miejsca w pierwszej kategorii wiekowej jest udział w warsztatach przyrodniczych w Ogrodzie Fauny Polskiej w Myślęcinku. Nagrodą za I miejsce w drugiej i trzeciej kategorii wiekowej jest wyjazd na Piknik „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” w Gdyni. Nagrodą za miejsca II we wszystkich kategoriach wiekowych są zajęcia edukacyjne na ścieżce ornitologiczno-przyrodniczej w Kokoszce.

Konkurs „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

I kategoria wiekowa, I miejsce: Oddział Przedszkolny przy SP nr 7 w Chojnicach, 4-5 latki „W lesie”
I kategoria wiekowa, II miejsce: Przedszkole Niepubliczne Promyczek w Chojnicach gr. Obłoczki
II kategoria wiekowa, I miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 w Chojnicach kl. III b
II kategoria wiekowa, II miejsce: Szkoła Podstawowa w Wielkich Chełmach kl. II
III kategoria wiekowa, I miejsce: Szkoła Podstawowa w Pawłowie, Szkolne Koło LOP
III kategoria wiekowa, II miejsce Zespół  Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Chojnicach, Koło ekologiczno-sozologiczne