Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • Zaborski Park Krajobrazowy
    Zaborski Park Krajobrazowy

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Ostoja przyrody rodzimej
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna

Mała, latająca mysz, która z uporem maniaka wkręca się we włosy, przegryza instalacje elektryczne oraz uporczywie próbuje zarazić wścieklizną - to gotowy przepis na nietoperza, istnego demona. Mało kto wie, że te tajemnicze zwierzęta są bardzo ważne dla ekosystemów oraz gospodarki człowieka. W celu zażegnania niechlubnej opinii o nietoperzach niezbędna jest edukacja ekologiczna.

W miesiącach kwietniu oraz lipcu na terenie gminy Chojnice przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii "Mów, mi nietoperz, przyjacielu". Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada" we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach oraz Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. 

W pierwszym etapie kampanii przeprowadzono trzy prelekcje dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do świetlic wiejskich i domów kultury działających na terenie gminy wiejskiej Chojnice. Głównym celem zajęć było zapoznanie słuchaczy z biologią, zachowaniem, znaczeniem w przyrodzie oraz sposobami ochrony jedynych ssaków zdolnych do aktywnego lotu. Podczas wykładu przedstawiono także gatunki nietoperzy występujących w Polsce oraz poinformowano o tym co im zagraża i dlaczego warto je chronić. Uczestnicy prelekcji mieli okazję zapoznania się z różnymi typami schronów dla nietoperzy oraz urządzeniami niezbędnymi w pracy chiropterologa. Najwięcej emocji wśród młodych przyrodników wyzwoliła możliwość sprawdzenia zasady działania detektora ultradźwięków oraz endoskopu.

W części praktycznej projektu dzieci i młodzież miała okazję przyjrzeć się pracy chiropterologa. Pod czujnym okiem Pani Grażyny Sadowskiej, uczestnicy warsztatów rozstawili sieci chiropterologiczne oraz dokonywali ich kontroli. Emocje sięgały zenitu, kiedy w sieci zawitały nietoperze. Pani Grażyna, bardzo starannie wyjaśniała poszczególne cechy budowy schwytanych osobników, po czym określała ich gatunek. Wśród odłowionych nietoperzy znalazły się: borowiec wielki, mroczek późny, karlik większy oraz prawdziwa rzadkość wśród nietoperzy – nocek łydkowłosy. Uczestnicy warsztatów uczyli się również rozpoznawania gatunków po głosach echolokacyjnych. Do tego zadania niezbędne było użycie specjalistycznego sprzętu jakim jest detektor ultradźwięków.

W trakcie warsztatów uczestnicy brali udział w typowaniu miejsc do rozwieszenia schronów dla nietoperzy oraz pomagali w ich montażu.

Projekt "Mów mi nietoperz, przyjacielu!" z pewnością przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej na temat nietoperzy oraz rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące mitów o tej grupie zwierząt.

Projekt "Mów mi Nietoperz, przyjacielu!" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i ze środków Gminy Chojnice.