"Mów, mi nietoperz, przyjacielu!"

Mała, latająca mysz, która z uporem maniaka wkręca się we włosy, przegryza instalacje elektryczne oraz uporczywie próbuje zarazić wścieklizną - to gotowy przepis na nietoperza, istnego demona. Mało kto wie, że te tajemnicze zwierzęta są bardzo ważne dla ekosystemów oraz gospodarki człowieka. W celu zażegnania niechlubnej opinii o nietoperzach niezbędna jest edukacja ekologiczna.

W miesiącach kwietniu oraz lipcu na terenie gminy Chojnice przeprowadzono cykl zajęć edukacyjnych w ramach kampanii "Mów, mi nietoperz, przyjacielu". Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice "Akolada" we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach oraz Zaborskim Parkiem Krajobrazowym. 

W pierwszym etapie kampanii przeprowadzono trzy prelekcje dla dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do świetlic wiejskich i domów kultury działających na terenie gminy wiejskiej Chojnice. Głównym celem zajęć było zapoznanie słuchaczy z biologią, zachowaniem, znaczeniem w przyrodzie oraz sposobami ochrony jedynych ssaków zdolnych do aktywnego lotu. Podczas wykładu przedstawiono także gatunki nietoperzy występujących w Polsce oraz poinformowano o tym co im zagraża i dlaczego warto je chronić. Uczestnicy prelekcji mieli okazję zapoznania się z różnymi typami schronów dla nietoperzy oraz urządzeniami niezbędnymi w pracy chiropterologa. Najwięcej emocji wśród młodych przyrodników wyzwoliła możliwość sprawdzenia zasady działania detektora ultradźwięków oraz endoskopu.

W części praktycznej projektu dzieci i młodzież miała okazję przyjrzeć się pracy chiropterologa. Pod czujnym okiem Pani Grażyny Sadowskiej, uczestnicy warsztatów rozstawili sieci chiropterologiczne oraz dokonywali ich kontroli. Emocje sięgały zenitu, kiedy w sieci zawitały nietoperze. Pani Grażyna, bardzo starannie wyjaśniała poszczególne cechy budowy schwytanych osobników, po czym określała ich gatunek. Wśród odłowionych nietoperzy znalazły się: borowiec wielki, mroczek późny, karlik większy oraz prawdziwa rzadkość wśród nietoperzy – nocek łydkowłosy. Uczestnicy warsztatów uczyli się również rozpoznawania gatunków po głosach echolokacyjnych. Do tego zadania niezbędne było użycie specjalistycznego sprzętu jakim jest detektor ultradźwięków.

W trakcie warsztatów uczestnicy brali udział w typowaniu miejsc do rozwieszenia schronów dla nietoperzy oraz pomagali w ich montażu.

Projekt "Mów mi nietoperz, przyjacielu!" z pewnością przyczynił się do podniesienia świadomości ekologicznej na temat nietoperzy oraz rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące mitów o tej grupie zwierząt.

Projekt "Mów mi Nietoperz, przyjacielu!" dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i ze środków Gminy Chojnice.

 

fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
Grafika 15: "Mów, mi nietoperz, przyjacielu!"
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter
fot. Aleksander Knitter