Promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Data: 25-05-2011
Promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych Wdzydzkiego PK grafika
"Paneszka" i "Męcikalaki" podczas występu grafika
Promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie grafika
Promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie grafika
Promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie grafika
Gra planszowa "Jeziora skarbem zaborskiej przyrody" grafika
Promocja Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie grafika
Słowiński PN od 1997 Światowy Rezerwat Biosfery UNESCO grafika
Kaszubskie zespoły folklorystyczne "Paneszka" i "Męcikalaki" grafika

W sobotę 21 maja 2011 r. w Parku Zamkowym w Tucholi odbył się coroczny festyn, organizowany przez Tucholski Park Krajobrazowy z okazji Dnia Ziemi. W tym roku przebiegał on pod hasłem: Rezerwat Biosfery „Bory Tucholskie”. Las całkiem blisko nas.


Na uczestników festynu czekały specjalnie przygotowane na ten dzień ulotki, promujące największy w Polsce rezerwat biosfery. Przypomnijmy, że projekt ulotki, wykonany przez Emilię Peć z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Chojnicach, został wybrany w konkursie na początku maja tego roku. Swoje stoiska promujące walory przyrodnicze, turystyczne i kulturowe Rezerwatu Biosfery Borów Tucholskich przygotowały: Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz wszystkie parki krajobrazowe z Borów: Tucholski, Wdecki, Wdzydzki i Zaborski. Do Tucholi dotarł również Słowiński Park Narodowy, od 1977 objęty programem UNESCO MAB "Człowiek i Biosfera".


Pomorską część Borów Tucholskich, poza parkami, reprezentowały m.in.: dziecięce zespoły folklorystyczne Męcikalaki i Paneszka z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Brusach, Chojnicki Klub Żeglarski, Punkt Informacji Turystycznej w Charzykowach, „Fungopol” z Brus oraz „Najlepsze z Kaszub” oferujące przetwory runa leśnego, miody i kwas chlebowy, a także Gminna Spółdzielnia Brusy.


Wdzydzki Park Krajobrazowy promował w atrakcyjny sposób walory przyrodnicze i krajobrazowe kompleksu jezior Wdzydzkich. Odwiedzający mogli zapoznać się z przyrodą Kaszub i możliwościami turystycznymi Parku oraz sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą w specjalnie przygotowanym quizie. Na stoisku Zaborskiego Parku Krajobrazowego można było w wielkiej grze planszowej pt. „Jeziora skarbem zaborskiej przyrody” wybrać się kajakiem na spływ Brdą i Zbrzycą, a także uzyskać informacje na temat międzynarodowego projektu badawczego Eulakes, realizowanego nad Jeziorem Charzykowskim.