Projekt Planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego - konsultacje społeczne

Data: 02-09-2021

W związku z opracowywaniem projektu Planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych. 

Odbędzie się ono 22 września 2021 r. o godz.10:00 w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30a.

Wykonawcą planu jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni. Prace nad planem zostaną zakończone 30 września 2022 r., a ich efektem będzie projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony z kompletem uzgodnień i opinii. 

Materiały z pierwszego spotkania konsultacyjnego dostępne są w zakładce Plan ochrony.

Podczas spotkania 22 września 2021 r. zaprezentowana zostanie diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych, wartości kulturowych oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.

Koncepcja ochrony oraz zadania ochronne zaprezentowane zostaną w późniejszym terminie.

W trakcie spotkania będzie możliwość składania wniosków na formularzu uwag i wniosków do Planu Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Formularze te są dostępne w zakładce Plan ochrony i można je przesyłać pod adres email: zpk.planochrony@pomorskieparki.pl.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID prosimy o używanie maseczek w trakcie spotkania, zachowania dystansu minimum 1,5 metra od innych uczestników spotkania oraz dezynfekcję rąk.