Poznajemy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie

Data: 24-09-2014

W tym roku odbyły się pierwsze warsztaty terenowe dla osób dorosłych z terenu Zaborskiego Parku Krajobrazowego pt. ,,Poznajemy Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie”.

W projekcie uczestniczą cztery grupy, które w ciągu czterech lat będą brały udział w prelekcjach oraz wyjazdach promujących walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne Borów Tucholskich. Każda grupa podczas trwania programu odwiedzi cztery parki krajobrazowe (Wdecki, Tucholski, Wdzydzki i Zaborski), które wchodzą w skład strefy buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Wyjazdy terenowe odbywały się od czerwca do września i miały na celu prezentację najcenniejszych gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk, charakterystycznych dla danego parku, a także promocję działań związanych z ochroną przyrody i turystyką. Wśród mieszkańców Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie istnieje silna tradycja korzystania z zasobów przyrodniczych lasów i wód. Niezbędne jest promowanie proekologicznych sposobów użytkowania ekosystemów, służących tworzeniu harmonii pomiędzy działalnością człowieka, a współczesnymi wyzwaniami ochrony przyrody.

W warsztatach biorą udział mieszkańcy miasta i gminy Brusy, miasta i gminy Chojnice oraz gminy Konarzyny. Łącznie w tegorocznych zajęciach uczestniczyło 100 osób.

Przeprowadzenie warsztatów możliwe było dzięki współpracy parków krajobrazowych należących do strefy buforowej Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu składamy serdeczne podziękowania. Warsztaty zostały dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku.

 

Prelekcja w siedzibie Tucholskiego Parku Krajobrazowego przeprowadzona dla mieszkańców gminy Konarzyny
Mieszkańcy gminy Konarzyny podczas poznawania walorów przyrodniczych Tucholskiego Parku Krajobrazowego
Spacer do rezerwatu przyrody ,,Dolina Rzeki Brdy”
Grupa z gminy Konarzyny w uroczysku ,,Piekło”
Ścieżka przyrodnicza ,,Dolina Rzeki Kulawy” w Zaborskim Parku Krajobrazowym
,,Dąb Łokietka” w Lasce na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego
Grupa z miasta i gminy Brusy w trakcie spaceru po Zaborskim Parku Krajobrazowym
Mieszkańcy miasta i gminy Brusy na moście zwodzonym w Małych Swornegaciach
Rejs statkiem po Zalewie Żurskim we Wdeckim Parku Krajobrazowym
Mieszkańcy Kłodawy w trakcie rejsu
Na Leśnej Ścieżce Dydaktycznej ,,Zatoki” we Wdeckim Parku Krajobrazowym
Mieszkańcy gminy Chojnice we Wdeckim Parku Krajobrazowym
. Grupa z Chojnic podczas prelekcji we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym
Widok z wieży we Wdzydzach Kiszewskich
Przepławka dla ryb w Grzybowskim Młynie na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego
Uczestnicy warsztatów z Chojnic podczas zwiedzania przepławki dla ryb w Grzybowskim Młynie