Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wyniki etapu szkolnego

Data: 26-10-2011

20 października 2011 r. w 12. gimnazjach na terenie miasta i gminy Chojnice, Brusy oraz gminy Konarzyny odbył się etap szkolny ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.


poznajemy_parki__500x276_.jpg


Konkurs podzielony jest na pięć etapów: szkolny, gminny, parkowy, wojewódzki i ogólnopolski. Za organizację trzech pierwszych odpowiada Zaborski Park Krajobrazowy.

Etap szkolny polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 25. pytań, za który można było uzyskać maksymalnie 75 punktów. W konkursie brało udział 239. uczniów. W pierwszym etapie udało się wyłonić czteroosobowe reprezentacje, które rywalizować będą na etapie gminnym w dniu 20 grudnia 2011 r. Oto wyniki:

1. Gimnazjum nr 1, Chojnice:

I. Kira Gryning II. Tatiana Szczukowska III. Sonia Laska IV. Agnieszka Jakubowska

2. Gimnazjum nr 2, Chojnice:

I. Martyna Zblewska II. January Oskar Chlebowicz III. Bartosz Ropiński IV. Judyta Krygier

3. Gimnazjum nr 3, Chojnice:

I. Anna Lemańczyk II. Kamila Puchalska III. Kacper Dominik Czapiewski IV. Tomasz Kubiś

4. Katolickie Gimnazjum, Chojnice:

I. Agata Janeczek II. Kamil Czesak III. Daniel Wielewski IV. Adrian Gwiździel

5. Akademickie Gimnazjum, Chojnice:

I. Małgorzata Landowska II. Weronika Klinger III. Dorota Skórczewska IV. Krystian Kowalski

6. Gimnazjum, Silno:

I. Martyna Śledzik II. Anna Aszyk III. Emilia Dudzińska IV. Karolina Kropidłowska

7. Gimnazjum, Sławęcin:

I. Jakub Wałowicz II. Patryk Adamczyk III. Daniel Modrzejewski IV. Patryk Bala

8. Gimnazjum, Swornegacie:

I. Monika Werachowska II. Przemysław Majer III. Danuta Prondzińska IV. Aurelia Kwiatkowska

9. Gimnazjum, Nowa Cerkiew:

I. Katarzyna Jaśtak II. Monika Chojnacka III. Jacek Solejewski IV. Paulina Pszczółkowska

10. Gimnazjum, Pawłowo:

I. Grzegorz Januszewski II. Maciej Bąk III. Mateusz Lica IV. Mikołaj Janikowski

11. Gimnazjum, Brusy:

I. Monika Jakubek II. Joanna Łosińska III. Karolina Hope IV. Weronika Kobus

12. Gimnazjum, Konarzyny:

I. Przemysław Dykier II. Andrzej Winkowski III. Magdalena Jażdżewska IV. Fabian Miszewski


II etap (gminny) odbędzie się dnia 20 grudnia 2011 roku o godzinie 9.00 w następujących miejscach:

•    dla gimnazjalistów z gminy Chojnice (Sławęcin, Silno, Swornegacie, Nowa Cerkiew, Pawłowo) w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach, ul. Turystyczna 10;

•    dla gimnazjalistów z gminy miejskiej Chojnice (Gimnazjum nr: 1, 2, 3; Akademickie Gimnazjum, Katolickie Gimnazjum) w Gimnazjum Akademickim przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach (sala 208);

Gimnazjum w Konarzynach i Gimnazjum w Brusach zgodnie z regulaminem XI edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” rok szkolny 2011/2012 pkt. IV ppkt. B - w przypadku gminy, na terenie której znajduje się tylko jedno gimnazjum, zwycięzcy etapu szkolnego automatycznie kwalifikują się do etapu 3.

Na etapie gminnym reprezentacje poszczególnych gimnazjów – z każdego cztery osoby, zwycięzcy etapu szkolnego, rozwiązują indywidualnie test składający się z 25 pytań (15 pytań ogólnych – dotyczących wiedzy z zakresu biologii i geografii, pozostałych 10 pytań związanych będzie z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym). Każdy uczeń z danego zespołu pracuje na cały zespół, ponieważ ostateczny wynik zespołu to suma punktów uzyskanych przez każdego z gimnazjalistów.

Dojazd uczestników konkursu do poszczególnych miejsc odbywa się na koszt własny. Nagrody dla zwycięzców etapu szkolnego zostaną wręczone 20.12.2011 r. Organizację konkursu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


Tutaj
publikujemy rozwiązany test!

Tutaj można pobrać regulamin konkursu.

UWAGA! Zmianie uległ termin etapu gminnego. Konkurs odbędzie się w wyznaczonych miejscach 20 grudnia 2011 r. o godz. 9.00! Za zmiany przepraszamy.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy!


Grafika 1: Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wyniki etapu szkolnego