Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wyniki etapu parkowego

Data: 26-01-2012
Podczas rozwiązywania testu w sali edukacyjnej Jeziora Charzykowskiego w siedzibie ZPK w Charzykowach grafika
Rozpoznawanie gatunków roślin pospolitych grafika
Kamila Puchalska z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach i Weronika Kobus z Gimnazjum w Brusach grafika
Reprezentacja Gminy Chojnice - Gimnazjum w Nowej Cerkwi grafika
Zdobywcy 3 miejsca - Gimnazjum w Konarzynach grafika
Gimnazjum nr 3 w Chojnicach - 2 miejsce grafika
Wręczanie nagród dla zwycięzców grafika
Zwycięzcy etapu parkowego XI edycji konkursu z Gimnazjum w Brusach grafika
Uczestnicy etapu parkowego XI konkursu przed siedzibą ZPK w Charzykowach grafika

W czwartek 26 stycznia 2012 r. w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbył się finał parkowy ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Wzięli w nim udział zwycięzcy etapu gminnego z gimnazjów: w Brusach, Nowej Cerkwi, Konarzynach i nr 3 w Chojnicach.

poznajemy_parki__500x276_.jpg
Konkurs rozpoczął się w październiku od etapu szkolnego, w którym wzięło udział 239 uczestników z 12 gimnazjów z gmin "parkowych". Celem rywalizacji było wyłonienie czteroosobowej reprezentacji Zaborskiego PK na etap wojewódzki konkursu. Była to już XI edycja konkursu, a IV którą organizuje Zaborski Park Krajobrazowy.


Finaliści rozwiązywali test z zakresu biologii i geografii oraz wiadomości o parkach krajobrazowych województwa pomorskiego. Dodatkowo musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin chronionych, pospolitych i zwierząt chronionych. Każdy zespół mógł zdobyć maksymalnie 708 punktów, w tym za test 468 punktów, a rozpoznawanie roślin i zwierząt 240 punktów.


Pierwsze miejsce zdobył zespół z Gimnazjum w Brusach w składzie: Monika Jakubek, Joanna Łosińska, Karolina Hope, Weronika Kobus (599,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowały Panie Beata Lubińska i Jolanta Pozorska-Cuppa.


Drugie
miejsce zajęło Gminazjum nr 3  w Chojnicach w składzie: Anna Lemańczyk, Kamila Puchalska, Kacper Dominik Czapiewski, Tomasz Kubiś (508 pkt). Uczniów do konkursu przygotowała Pani Ewa Raith.

Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum w Konarzynach w składzie: Przemysław Dykier, Andrzej Winkowski, Magdalena Jażdżewska, Fabian Miszewski (357,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowały Panie Elżbieta Blank i Elżbieta Burczyk. 

Czwarte miejsce zajęło Gimnazjum w Nowej Cerkwi w składzie: Katarzyna Jaśtak, Monika Chojnacka, Jacek Solejewski, Paulina Pszczółkowska (320,5 pkt). Uczniów do konkursu przygotowała Pani Elżbieta Pałaszyńska. 

Indywidualnie największą ilość punktów zdobyła Weronika Kobus z Brus (155,5 pkt. na 177 możliwych).


Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji. Gimnazjum w Brusach będzie reprezentowało Zaborski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 3 kwietnia w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Organizacja konkursu została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku.