Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wyniki etapu parkowego

Data: 23-01-2015

W dniu 22 stycznia 2015 roku w Zaborskim Parku Krajobrazowym odbył się etap parkowy ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do rywalizacji przystąpiły cztery gimnazja: z Brus, Konarzyn, Silna i nr 2 z Chojnic.

Zadaniem drużyn było rozwiązanie testu z zakresu biologii i geografii oraz wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych województwa pomorskiego. Dodatkowo uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych. Przedstawiciel każdej z drużyn maksymalnie mógł zdobyć 150 punktów.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Gimnazjum w Brusach w składzie: Mateusz Sypniewski, Weronika Osowska, Julia Pokrzywińska, Agata Wera. Zespół łącznie zdobył 473 punkty. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Beata Lubińska.
Drugie miejsce zajęła drużyna z Gimnazjum w Silnie w składzie: Sandra Antkiewicz, Paulina Bińczyk, Dariusz Rzeźnik, Dominika Słomińska. Zespół łącznie zdobył 439 punktów. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Barbara Szczęsna.
Trzecie miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w Chojnicach, które reprezentowała drużyna w składzie: Dominika Kubiak, Monika Skwierawska, Janusz Szudrowicz, Dominika Kaminska. Zespół łącznie zdobył 388,5 punktów. Uczniów do konkursu przygotowały Panie Ewa Sobieraj i Wiesława Habecka.
Na miejscu czwartym uplasowało się Gimnazjum w Konarzynach reprezentowane przez drużynę w składzie: Patryk Dorawa, Łukasz Orzłowski, Marta Żmuda Trzebiatowska, Weronika Jażdżewska. Uczniów do konkursu przygotowała Pani Elżbieta Blank.

Indywidualnie najlepszy wynik w etapie parkowym zdobyła Weronika Osowska z Gimnazjum w Brusach, która zdobyła 128 punktów na 150 możliwych.

Gimnazjum w Brusach będzie reprezentowało Zaborski Park Krajobrazowy na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 27 marca 2015 roku w Parku Krajobrazowym "Dolina Słupi” w Słupsku.

Organizacja konkursu została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.
 

Uczestników konkursu przywitał kierownik Zaborskiego Parku Krajobrazowego – Mariusz Grzempa.
Uczestnicy konkursu podczas rozwiązywania testu.
Jedną z konkurencji było rozpoznawanie gatunków roślin chronionych.
Rozpoznawanie chronionych gatunków zwierząt.
Rozwiązywanie testu.
Uczniowie podczas konkurencji rozpoznawania gatunków roślin pospolitych.
Wręczenie nagród dla reprezentacji z Silna za zajęcie II miejsca.
Reprezentacja Gimnazjum w Brusach z panią Sabiną Krzoską.
Reprezentacja Gimnazjum w Silnie z panią Barbarą Szczęsną.
Reprezentacja Gimnazjum nr 2 w Chojnicach z panią Wiesławą Habecką.
Reprezentacja Zespołu Szkół Publicznych w Konarzynach z panią Elżbietą Blank.
Uczestnicy etapu parkowego XIV edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.