Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski - wyniki etapu gminnego

Data: 22-12-2016

W dniu 16 grudnia zwycięzcy etapu szkolnego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Celem wyjazdu było zapoznanie uczniów z walorami przyrodniczymi, historycznymi oraz krajobrazowymi najbliższej okolicy. Podczas wyjazdu zwycięskie drużyny uczestniczyły w grze terenowej, której celem było doskonalenie umiejętności interpretowania mapy oraz zdobywanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej Parku. 

Na zakończenie wyjazdu w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Przymuszewo w Lasce odbył się etap gminny ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Do rywalizacji stanęło osiem drużyn z gminy i miasta Chojnice. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu składającego się z 25 pytań, za który można było uzyskać maksymalnie 80 punktów.

Poniżej prezentujemy wyniki:

Miasto Chojnice:
1. Zofia Malinowska, Mikołaj Józefowski, Wiktoria Gostomczyk, Julia Piesik z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach – 261,5 p.
2. Janusz Szudrowicz, Aleksandra Glaza, Magdalena Lamczyk, Dominik Miszczuk z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach – 221 p.
3. Jan Wolski, Sandra Bartela, Marta Grabowska, Paweł Cysewski z Gimnazjum nr 1 w Chojnicach – 208p.

Gmina Chojnice:
1. Sara Lewandowska, Dariusz Rzeźnik, Łukasz Szmagliński, Kinga Lemanczyk z Gimnazjum
w Silnie – 255 p.

2. Zuzanna Jankowska, Zuzanna Stoltmann, Urszula Gostomczyk, Małgorzata Jażdżewska z Gimnazjum w Swornegaciach – 208 p.
3. Michał Kaźmierczak, Dariusz Adamczyk, Patryk Kostka, Agnieszka Czapiewska z Gimnazjum w Charzykowach – 204 p.
4. Dominika Lella, Anna Pupka Lipińska, Katarzyna Pięta, Konstancja Grochowska z Gimnazjum w Sławęcinie – 164 p.
5. Weronika Brzozowska, Dominik Szymański, Zuzanna Janikowska, Kacper Borowski z Gimnazjum w Pawłowie – 123 p.

Gimnazjum w Konarzynach oraz Brusach automatycznie zakwalifikowało się do etapu parkowego, zgodnie z regulaminem ogólnopolskiego koordynatora konkursu.

Etap parkowy odbędzie się dnia 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach (ul. Turystyczna 10). Do etapu parkowego zakwalifikowały się następujące reprezentacje: Gimnazjum nr 3 z Chojnic, Silna, Brus oraz Konarzyn.

Na etapie parkowym reprezentacje czterech gimnazjów – z każdego cztery osoby, zwycięzcy etapu gminnego, rozwiązują indywidualnie test składający się z 25 pytań (15 pytań ogólnych – dotyczących wiedzy z zakresu biologii i geografii, pozostałych 10 pytań dotyczyć będzie informacji na temat parków krajobrazowych województwa pomorskiego). Każdy uczeń z danego zespołu pracuje na cały zespół, ponieważ ostateczny wynik zespołu to suma punktów uzyskanych przez każdego z gimnazjalistów. Dodatkową konkurencją będzie rozpoznawanie gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz roślin pospolitych.

Dojazd uczestników konkursu do siedziby Zaborskiego Parku Krajobrazowego w Charzykowach odbywa się na koszt własny.

Organizacja konkursu została dofinansowana przez WFOŚiGW w Gdańsku

Uczniowie w trakcie rozwiązywania zadań z gry terenowej
Uczniowie przy pomnikowym Dębie Łokietka w Lasce
Uczestnicy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w czasie pisania testu na etapie gminnym
Uczestnicy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w czasie pisania testu na etapie gminnym
Uczestnicy konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski w czasie pisania testu na etapie gminnym
Reprezentacja z Gimnazjum  Konarzynach
Reprezentacja z Gimnazjum nr 3 w Chojnicach
Reprezentacja z Gimnazjum nr 2 w Chojnicach
Reprezentacja z Gimnazjum w Swornegaciach
Reprezentacja z Gimnazjum w Silnie
Reprezentacja z Gimnazjum w Pawłowie
Reprezentacja z Gimnazjum w Charzykowach
Reprezentacja z Gimnazjum w Brusach
Reprezentacja z Gimnazjum w Sławęcinie
Reprezentacja z Gimnazjum nr 1 w Chojnicach
Uczestnicy Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski