Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Zaborski Park Krajobrazowy

  • W związku ze stanem epidemiologicznym rekomendujemy rezygnację z wizyt i kontakt z nami drogą elektroniczną: e-mail: zpk@pomorskieparki.pl, e-puap: /pzpk/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną.

Zaborski Park Krajobrazowy

CHARZYKOWY
Zaborski Park Krajobrazowy
Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!
Dobra praktyka ogrodnika - przyrodnika
Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie
Mapa interaktywna
WFOSiGW

W Fojutowie w Borach Tucholskich, na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w dniach 4-5 listopada 2021 r. odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Konferencja, organizowana przy współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, objęta została honorowym patronatem Marszałków Województw – Pomorskiego Mieczysława Struka i Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Rezerwat Biosfery UNESCO Bory Tucholskie ustanowiony został w Paryżu 2 czerwca 2010 r. przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”. Jest on największy w Polsce, obejmuje obszar o powierzchni blisko 320 tysięcy hektarów w dwóch województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie powstał z inicjatywy naukowców, przyrodników i organizacji pozarządowych. Utworzenie Rezerwatu Biosfery z poparciem samorządów lokalnych jest potwierdzeniem przekonania mieszkańców Borów Tucholskich, że od stanu środowiska przyrodniczego zależy komfort i jakość ich życia.

Strefę buforową Rezerwatu Biosfery tworzą obchodzące swój jubileusz parki krajobrazowe: Tucholski (województwo kujawsko-pomorskie) i Zaborski. Zaborski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 r., a od 2010 funkcjonuje w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, będącego jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja była okazją do wręczenia wyróżnień dla inicjatorów utworzenia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Specjalne statuetki otrzymali: dr Marian Boiński, dr Roman Dysarz, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz oraz Grażyna Wera-Malatyńska. W uroczystym odsłonięciu kamienia okolicznościowego z okazji 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Kłopotek oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.

Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszono 25 prezentacji w ramach sesji jubileuszowej oraz trzech sesji referatowych. Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa, przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, podczas której uczestnicy konferencji udali się do Nadleśnictwa Rytel, gdzie zapoznali się ze skutkami ekologiczno-krajobrazowymi nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski i zagranicy, pracownicy służb ochrony przyrody, w tym parków krajobrazowych z całej Polski, leśnicy, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Fot. Rafał Borzyszkowski