Potrójny jubileusz w Borach Tucholskich

Data: 08-11-2021

W Fojutowie w Borach Tucholskich, na granicy województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, w dniach 4-5 listopada 2021 r. odbyła się konferencja jubileuszowa z okazji 35-lecia Tucholskiego Parku Krajobrazowego, 30-lecia Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Konferencja, organizowana przy współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, objęta została honorowym patronatem Marszałków Województw – Pomorskiego Mieczysława Struka i Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Rezerwat Biosfery UNESCO Bory Tucholskie ustanowiony został w Paryżu 2 czerwca 2010 r. przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną programu UNESCO „Człowiek i Biosfera”. Jest on największy w Polsce, obejmuje obszar o powierzchni blisko 320 tysięcy hektarów w dwóch województwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie powstał z inicjatywy naukowców, przyrodników i organizacji pozarządowych. Utworzenie Rezerwatu Biosfery z poparciem samorządów lokalnych jest potwierdzeniem przekonania mieszkańców Borów Tucholskich, że od stanu środowiska przyrodniczego zależy komfort i jakość ich życia.

Strefę buforową Rezerwatu Biosfery tworzą obchodzące swój jubileusz parki krajobrazowe: Tucholski (województwo kujawsko-pomorskie) i Zaborski. Zaborski Park Krajobrazowy utworzony został w 1990 r., a od 2010 funkcjonuje w ramach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, będącego jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Pomorskiego.

Konferencja była okazją do wręczenia wyróżnień dla inicjatorów utworzenia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Specjalne statuetki otrzymali: dr Marian Boiński, dr Roman Dysarz, prof. dr hab. Andrzej Nienartowicz oraz Grażyna Wera-Malatyńska. W uroczystym odsłonięciu kamienia okolicznościowego z okazji 10-lecia Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie uczestniczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Agnieszka Kłopotek oraz członek Zarządu Województwa Pomorskiego Józef Sarnowski.

Podczas pierwszego dnia obrad wygłoszono 25 prezentacji w ramach sesji jubileuszowej oraz trzech sesji referatowych. Drugiego dnia odbyła się sesja terenowa, przygotowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu, podczas której uczestnicy konferencji udali się do Nadleśnictwa Rytel, gdzie zapoznali się ze skutkami ekologiczno-krajobrazowymi nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski i zagranicy, pracownicy służb ochrony przyrody, w tym parków krajobrazowych z całej Polski, leśnicy, a także samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Fot. Rafał Borzyszkowski

Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski
Fot. Rafał Borzyszkowski