Plan ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Data: 23-11-2020

Informujemy, że dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego opracowywany jest plan ochrony. Umowa została podpisana 30 kwietnia 2020 r., a wykonawcą planu jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni. Prace nad planem zostaną zakończone 30 września 2022 r., a ich efektem będzie projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie planu ochrony z kompletem uzgodnień i opinii. 

W związku z pandemią COVID-19 konsultacje społeczne dotyczące Planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego będą odbywały się poprzez spotkania wirtualne. Prezentacja dotycząca I etapu prac została udostępniona na stronie internetowej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych: https://pomorskieparki.pl/planyochrony/opracowanie-projektu-planu-ochrony-zaborskiego-parku-krajobrazowego/konsultacje-5/.

Wnioski odnoszące się do zaprezentowanych zagadnień należy składać na formularzach dostępnych poniżej na adres e-mail zpk.planochrony@pomorskieparki.pl.

W 2021 r. będą prowadzone prace terenowe, a we wrześniu 2021 odbędzie się drugie spotkanie konsultacyjne, gdzie zaprezentowana zostanie diagnoza stanu i będą formułowane działania ochronne. W listopadzie 2021 r. planowane jest trzecie spotkanie konsultacyjne, na którym zaprezentowana zostanie koncepcja ochrony ZPK, zaś w 2022 r. prowadzone będą konsultacje dotyczące zapisów planu.

Broszura informacyjna

Formularz uwag i wniosków do Planu Ochrony Zaborskiego Parku Krajobrazowego