Odtworzenie infrastruktury po nawałnicy

Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zakończono odtwarzanie infrastruktury edukacyjno-turystycznej zniszczonej lub uszkodzonej podczas nawałnicy w dniu 11 sierpnia 2017 r. Działanie finansowane było ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Gwałtowne burze z huraganowymi wiatrami, w porywach przekraczającymi prędkość 150 km/h i ulewnymi deszczami, przeszły nad Polską pasem szerokości około 50-70 km od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze aż po Wybrzeże Bałtyku. Huragan wyrządził ogromne szkody w infrastrukturze gospodarczej i mieszkaniowej oraz lasach. Na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego zostało zniszczone i uszkodzone około 5 tysięcy ha lasów. Pod naporem wiatru ucierpiały starodrzewy sosnowe, siedliska przyrodnicze, pomniki przyrody, strefy ochrony ptaków i miejsca bytowania różnych gatunków rzadkich zwierząt. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy domy, zabudowania gospodarcze, linie energetyczne, infrastruktura turystyczna i edukacyjna (ścieżki edukacyjne, tablice edukacyjno-informacyjne, oznakowanie turystyczne). Zniszczona infrastruktura stanowiła niemal trzydziestoletni dorobek funkcjonowania Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Dzięki staraniom podjętym przez Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w dniu 10 października 2019 r. podpisano umowę z firmą DACH-MIR Mirosław Lewiński z Kaszuby. Drukiem tablic zajęła się agencja reklamowa Gale Krzysztof Szultka z Brus, współpracująca przy projektach z Dawidem Kilonem, ornitologiem i rysownikiem przyrody. Zgodnie z umową wszystkie prace zakończono 30 marca 2020 r.

Projekt obejmował następujące działania:
1. Otworzenie ścieżki ornitologiczno-przyrodniczej Kokoszka, w tym odtworzenie tablic edukacyjnych (9 szt.) i konserwację czatowni do obserwacji ptaków.
2. Odtworzenie ścieżki edukacyjnej Dolina Kulawy, w tym odtworzenie 60 mb drewnianej kładki na torfowisku oraz odtworzenie ogrodzenia i bramy.
3. Odtworzenie ścieżki kulturowej Kręgi Kamienne w Leśnie. Zadanie realizowane było na cmentarzysku wielokulturowym wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych i obejmowało: odtworzenie tablic edukacyjnych (7 szt.), konserwację i naprawę gier edukacyjnych, odtworzenie ogrodzenia i bramy, rekonstrukcję kręgów i prace porządkowe. Zadanie zrealizowano pod nadzorem dr hab. Krzysztofa Walenty - archeologa, który od 1975 r. bada i popularyzuje cmentarzysko w Leśnie.
4. Odtworzenie oznakowania Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym: tablic granicznych (20 szt.), tablic edukacyjno-informacyjnych z mapą (11 szt.), tablic informacyjnych - znaki drogowe E-22c (7 szt.), tablic edukacyjnych - pomniki przyrody (15 szt.), węzłów szlaków turystycznych (24 szt.).

Realizacja zadania możliwa była dzięki dobrej współpracy z zarządcami lub właścicielami nieruchomości: nadleśnictwami - Przymuszewo, Rytel i Czersk, gminami Brusy i Chojnice oraz właścicielami prywatnymi.
 

 

Tak 14 sierpnia 2017 r. wyglądał stuletni las na cmentarzysku wielokulturowym w Leśnie
Zdjęcie kręgu kamiennego w Leśnie ze stelą wykonane przed nawałnicą – fot. Maciej Cybulski
Krąg kamienny ze stelą w Leśnie po usunięciu drzewostanu – 10 grudnia 2019 r. – fot. Maciej Cybulski
Krąg kamienny ze stelą w Leśnie – 28 kwietnia 2020 r.
Odtworzona brama wejściowa na ścieżkę kulturową Kręgi Kamienne w Leśnie
Na ścieżce w Leśnie odtworzono 7 tablic edukacyjnych
Wykonano prace porządkowe – z kręgów i kurhanów usunięto karpy drzew i gałęzie oraz odtworzono obstawy kamienne
Rekonstrukcja grobów skrzynkowych charakterystycznych dla kultury pomorskiej. Ślady kultury pomorskiej odkryli archeolodzy na cmentarzysku w Leśnie
Kładka na torfowisku w dolinie Kulawy
Kładka na torfowisku w dolinie Kulawy
Nowy wygląd uzyskała ścieżka ornitologiczna w Kokoszce
Na ścieżce w Kokoszce odtworzono 9 tablic
Wszystkie tablice uzyskały nowy wygląd
Zmienione zostały treści tablic oraz ilustracje
Na ścieżce w Kokoszce odbywa się najwięcej zajęć terenowych organizowanych przez edukatorów dla dzieci i młodzieży. Ścieżka umożliwia także indywidualne zwiedzanie
Czatownia do obserwacji ptaków wodno-błotnych zlokalizowana jest w sąsiedztwie ujścia Chociny do jeziora Karsińskiego
We wnętrzu czatowni powstały tablice ułatwiające identyfikację ptaków wodno-błotnych
Odtworzono oznakowanie granic Parku zgodnie ze wzorem urzędowym – łącznie w 20. miejscach
Znaki drogowe E22c zawierają nowe piktogramy. Odtworzono 7 tablic w następujących lokalizacjach: Krojanty – zjazd z obwodnicy, Topole, Chojnice ul. Bytowska, Konarzynki, skrzyżowanie Krojanty-Powałki, Męcikał i Lubnia
Tablice edukacyjne z mapą wzbudzają największe zainteresowanie turystów
Nowe tablice powstały w następujących lokalizacjach: Chojniczki, Męcikał, Żabno, Brusy, Wielkie Che
W ramach projektu odtworzono węzły w 24. lokalizacjach
Ważną rolę informacyjną pełnią węzły szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych
Węzły integrują sieć szlaków turystycznych na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w tym szlaki rowerowe Kaszubskiej Marszruty, PTTK i Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z Brus