Ochrona raka szlachetnego

Data: 27-06-2011
Ochrona raka szlachetnego grafika
Ochrona raka szlachetnego grafika
Ochrona raka szlachetnego grafika
Ochrona raka szlachetnego grafika

Na początku czerwca 2011 r. Zaborski Park Krajobrazowy podjął działania będące kontynuacją programu ochrony raka szlachetnego.


Zadanie realizowane jest od 2007 roku, kiedy to po raz pierwszy podjęto próby restytucji raka szlachetnego w wybranych wodach ZPK. W ubiegłym roku rozpoczęto również pilotażowy program hodowli raków na rzece Kłonecznicy w Zakładzie Hodowli Pstrąga w Lasce. Projekt możliwy jest dzięki współpracy Parku z dr. Przemysławem Śmietaną, pracownikiem Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego, który od strony merytorycznej nadzoruje całość zadania.


W tym roku dziesięć samic, odłowionych w wybranych jeziorach Pojezierza Bytowskiego, wpuszczonych zostało do sadza umieszczonego w zmodernizowanym i oczyszczonym z osadów zbiorniku, na końcowym odcinku cyklu produkcyjnego pstrąga tęczowego, gdzie panują odpowiednie warunki termiczne, tlenowe i troficzne. Możliwość wykorzystania istniejących uwarunkowań daje szansę na uniezależnienie dalszych działań restytucyjnych od konieczności eksploatacji populacji naturalnych.


Samice, z podwieszonymi pod odwłokiem jajami, umieszczone zostały w specjalnych izolowanych pojemnikach, zwanych „porodówkami”. Młode osobniki, po wylęgu przez pewien czas przytwierdzone są do odnóży pływnych samicy, a następnie, usamodzielniając się, opuszczają porodówki i przechodzą do sadza głównego, w którym umieszczono sztuczne kryjówki o zróżnicowanych parametrach. Ograniczy to poziom kanibalizmu wśród młodych.


Hodowane raki dokarmiane są roślinami wodnymi (głownie moczarką kanadyjską i rdestnicą) oraz bezkręgowcami pochodzącymi z rzeki Kłonecznicy. Daje to gwarancję czystego materiału, niezakażonego dżumą raczą. Młode raki będą przebywać w sadzu do połowy października, a następnie trafią do wybranych jezior i rzek na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt jest współfinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.