Ochrona raka szlachetnego w ZPK

Data: 27-09-2011
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika
Ochrona raka szlachetnego w ZPK grafika

Od początku czerwca do końca września 2011 r. Zaborski Park Krajobrazowy realizował działania z zakresu czynnej ochrony raka szlachetnego.


W tym roku, dziesięć samic, odłowionych w wybranych jeziorach Pojezierza Bytowskiego, wpuszczonych zostało do sadza umieszczonego w zmodernizowanym i oczyszczonym z osadów zbiorniku, na końcowym odcinku cyklu produkcyjnego w Zakładzie Hodowli Pstrąga w Lasce.


Pod koniec hodowli uzyskano 40 młodych, wyrośniętych osobników, które po ocenie ich zdrowotności przez dr Przemysława Śmietanę, wypuszczono do właściwych im siedlisk naturalnych. Restytuowane ekosystemy wodne podlegają corocznemu monitoringowi, który potwierdza występowanie gatunku. Osiągnięty wstępny sukces hodowlany oraz zdobyte doświadczenia, dają szansę na uniezależnienie dalszych działań restytucyjnych, od konieczności eksploatacji populacji naturalnych i na wzmocnienie populacji odtworzonych.


Projekt jest współfinansowany przez WFOŚiGW w Gdańsku.