Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję! – akcja edukacyjna w szkołach

Data: 26-05-2015

Uczniowie szkół z miasta i gminy Brusy oraz miasta i gminy Chojnice przystąpili do walki z inwazyjnymi gatunkami roślin w ramach organizowanej przez Zaborski Park Krajobrazowy akcji pt.: „Obce gatunki inwazyjne? Nie, dziękuję!”

Inwazyjne gatunki obce coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w naszej przestrzeni. Mają one wpływ nie tylko na zmniejszanie się różnorodności biologicznej, ale również na zdrowie ludzi i zwierząt oraz straty ekonomiczne.
Do akcji organizowanej przez Zaborski Park Krajobrazowy przyłączyli się uczniowie z 13 szkół, którzy w czteroetapowym programie poznają i zwalczają inwazyjne gatunki obce.

W pierwszym etapie uczniowie poznają problematykę gatunków inwazyjnych, w drugim uczą się je rozpoznawać. Trzeci etap polega na inwentaryzacji najbliższej okolicy oraz weryfikacji składu gatunkowego ogrodów przydomowych. Po rozpoznaniu terenu uczestnicy przystępują do usuwania inwazyjnych gatunków roślin, zachęcając do naśladowania i udziału w przedsięwzięciu swoje rodziny oraz kolegów.

Pierwsze grupy terenowe ruszyły już do pracy, m.in. Zespół Szkół w Swornegaciach i Gimnazjum w Sławęcinie. Swoje działania dokumentują, m.in. na portalach społecznościowych, przygotowując się do sprawozdania. Drużyna, która wykaże się największą aktywnością w inwentaryzacji, usuwaniu i popularyzacji walki z gatunkami inwazyjnymi, zostanie nagrodzona wyjazdem do Błękitnej Szkoły we Władysławowie.

Nauka rozpoznawania gatunków inwazyjnych nad rzeką Brdą w Swornegaciach.
Kolczurka klapowana usunięta!
Wyrywanie niecierpka gruczołowatego przez uczennice z Zespołu Szkół w Swornegaciach.
Siewka niecierpka gruczołowatego.