Nowy rezerwat przyrody na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego

Data: 02-04-2014

Na mocy Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 25 lutego 2014 r. na terenie Zaborskiego Parku Krajobrazowego powstał nowy rezerwat przyrody "Kruszynek".


Rezerwat Kruszynek położony jest nad Jeziorem Kruszyńskim, w północnej części Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych, m.in.: lipiennikiem Loesela Liparis loeseli, kruszczykiem błotnym Epipactis palustris i mszarem nastroszonym Paludella squarrosa.

Rezerwat_Kruszynek.jpg