Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK

Data: 27-01-2014
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika
Monitoring zimujących ptaków wodnych w ZPK grafika

17 i 24 stycznia 2014 r. pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego dokonali oceny liczebności zimujących ptaków wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na zimujące łabędzie krzykliwe będące celem ochrony obszaru Natura 2000 „Wielki Sandr Brdy”, który w znacznym stopniu pokrywa się z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.


Liczeniem objęte zostały fragmenty rzek Brdy i Zbrzycy oraz jezior: Charzykowskiego, Długiego koło Małych Swornegaci, Witoczna, Śluzy, Parszczenicy, Długiego koło Modziela i Małołąckiego. Po silnych mrozach większość jezior i część cieków wodnych była zamarznięta, dlatego ptaki grupowały się głównie na jeziorach przepływowych i większych rzekach. W czasie prac terenowych stwierdzono 1 907 osobników należących do 14 gatunków. Gatunkami dominującym były: krzyżówka, łabędź krzykliwy i łabędź niemy. Do interesujących obserwacji zaliczyć można zimorodka nad Brdą w Swornegaciach oraz czaple białe i perkozki na Brdzie. W tym roku odnotowano rekordową ilość łabędzia krzykliwego. Naliczono aż 603 osobniki tego gatunku . Zdecydowana większość ptaków przebywała na jeziorach Śluza, Witoczno i Parszczenica oraz na Brdzie w Drzewiczu i Małych Swornegaciach.