Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury

Data: 28-06-2011
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika
Młodzież ze Świetlicy Wiejskiej w Kruszce bliżej natury grafika

Zaborski Park Krajobrazowy wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chojnicach w pierwszym półroczu 2011 roku przeprowadził cykl zajęć ornitologicznych skierowanych do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zainteresowanych awifauną naszego regionu.


Spotkania organizowane były w postaci pieszych wycieczek połączonych z wypatrywaniem ptaków. Uczestnicy zajęć brali również udział w wykładach dotyczących sów leśnych ZPK oraz ptaków zimujących na terenie Parku.

Zajęcia prowadzone były w ramach projektu ,,Bliżej natury…” realizowanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Obejmowały między innymi VII Zimowe Ptakoliczenie, Spring Alive oraz spacer po Ścieżce przyrodniczo – ornitologicznej w Kokoszce.

W dniu 30 maja podczas spaceru połączonego z wypatrywaniem zwiastunów wiosny (Spring Alive) uwaga obserwatorów skupiona była na gatunki ptaków migrujących m.in. bociana białego, jaskółki dymówki, jerzyki oraz kukułki. Uczestnicy projektu obserwując wyżej wymienione gatunki, pomagają określić wahania w datach ich przylotów do Europy oraz wzbogacają bazę danych Spring Alive.

W dniu 15 czerwca na Ścieżce przyrodniczo – ornitologicznej w Kokoszce odbyły się już ostatnie zajęcia realizowane w ramach projektu ,,Bliżej natury”. Różnorodność siedlisk na trasie ścieżki umożliwiła poznanie nowych gatunków ptaków oraz podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy.