Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy "Bliżej lasu"

Data: 02-12-2014

W dniu 25 listopada w Szkole Podstawowej w Kosobudach odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy "Bliżej Lasu", który skierowany jest do uczniów klas IV-VI z gminy Brusy. W konkursie wzięło udział osiem drużyn, które reprezentowały szkoły podstawowe z: Czapiewic, Czyczków, Kosobud, Leśna, Lubni, Męcikała, Wielkich Chełmów oraz Zalesia.

Celem konkursu było rozwijanie u uczniów aktywności poznawczej środowiska naturalnego, inicjowanie twórczości własnej, utrwalenie właściwych zachowań w lesie oraz inspirowanie sąsiadujących szkół do rywalizacji zespołowej. 

Pytania konkursowe dotyczyły wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemu lasu, jego zagrożeniach, znaczeniu kompleksów leśnych i zasad zachowania się w lesie. Jedną z konkurencji było rozpoznawanie okazów roślin oraz zwierząt po eksponatach znajdujących się na wystawie przedstawiającej miniaturkę lasu.
Poza wiedzą na temat lasu, uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty twórcze w konkurencjach takich jak: scenki rodzajowe, wiersze i rymowanki oraz w tworzeniu plakatu zachęcającego do ochrony obszarów leśnych.

Końcowa klasyfikacja konkursu była następująca:
Miejsce I: Szkoła Podstawowa w Kosobudach (opiekun drużyny pani mgr Irena Piekarska); 
Miejsce II: Szkoła Podstawowa w Leśnie (opiekun drużyny pani mgr Elżbiety Topka);
Miejsce III: Szkoła Podstawowa  w Wielkich Chełmach (opiekun drużyny pan mgr Jarosław Nakielski).

Organizacja konkursu została dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Uczestnicy konkursu podczas pracy nad zadaniami turniejowymi.
Rozpoznawanie przez uczestników naturalnych okazów roślin oraz eksponatów zwierząt na wystawie przyrodniczej.
Uczniowie podczas inscenizacji w czasie Gminnego Konkursu Przyrodniczego.
Członkowie Jury podczas obrad.
Konkurs zakończył się krótkim występem artystycznym uczniów uczęszczających na zajęcia "Koła Talent" w SP w Kosobudach.
Laureaci III miejsca na wspólnym zdjęciu wraz z kierownikiem Zaborskiego Parku Krajobrazowego - Panem Mariuszem Grzempą.
Laureaci konkursu wraz z członkami Komisji i sponsorami na wspólnym zdjęciu wraz z  Dyrektorem GZO Panem Jackiem Bruskim.
Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników turnieju.