Logo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Data: 12-07-2012

Minęły już dwa lata od powołania Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Ten największy w Polsce kompleks leśny w strefie rdzennej obejmuje teren Parku Narodowego "Bory Tucholskie" i sieć 25 rezerwatów przyrody. Strefę buforową tworzą cztery parki krajobrazowe: Tucholski, Wdecki, Wdzydzki i Zaborski.


Z przyjemnością zawiadamiamy, że po konsultacjach partnerów odpowiedzialnych za funkcjonowanie Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, w tym LGD Sandry Brdy, Parku Narodowego i parków krajobrazowych, przyjęty został projekt logo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Znak ten ma służyć promocji rezerwatu, która dotychczas odbywała się "pod szyldem" różnych logotypów (z formularza nominacyjnego itp.). Logotyp może być wykorzystywany w celach niekomercyjnych przez zainteresowane instytucje.

rezerwatJPG (500x352)_1.jpg

Grafika 1: Logo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie