Liczenie zimujących ptaków wodnych w Zaborskim Parku Krajobrazowym

Data: 19-01-2017

W połowie stycznia 2017 r. pracownicy Zaborskiego Parku Krajobrazowego dokonali oceny liczebności zimujących ptaków wodnych. Szczególną uwagę zwrócono na zimujące łabędzie krzykliwe będące celem ochrony obszaru Natura 2000 „Wielki Sandr Brdy”, który w znacznym stopniu pokrywa się z Zaborskim Parkiem Krajobrazowym.

Liczeniem objęte zostały fragmenty rzek Brdy, Zbrzycy, Chociny i Młosiny oraz jezior: Charzykowskiego, Długiego koło Małych Swornegaci, Witoczna, Śluzy, Parszczenicy, Długiego koło Modziela, Małołąckiego i Kruszyńskiego.
Ze względu na warunki atmosferyczne jeziora i rzeki były pokryte lodem co przyczyniło się do dużego skupienia ptaków na kilkunastu stanowiskach.

Łącznie odnotowano 1732 osobniki należące do 11 gatunków. Naliczono 534 osobniki łabędzia krzykliwego. Gatunkami dominującym były: łabędź krzykliwy, krzyżówka i łabędź niemy.

Zgrupowanie zimujących ptaków wodnych na Jeziorze Charzykowskim
Łabędzie krzykliwe na jeziorze Śluza
Krzyżówki
Wąsatka