Laureaci konkursu w rezerwacie przyrody "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej

Data: 30-06-2015

W dniu 15 czerwca odbył się wyjazd do rezerwatu przyrody „Ptasi Raj” na Wyspie Sobieszewskiej, gdzie przewodnikiem po ścieżce edukacyjnej był ornitolog Dariusz Ożarowski z Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnikami zajęć byli laureaci pierwszego miejsca w konkursie „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”.  W tegorocznej edycji konkursu w III kategorii wiekowej zwycięzcami było Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie oraz Koło Przyrodnicze ze Szkoły Podstawowej w Pawłowie.

Uczniowie w ramach zajęć z ornitologiem zostali zapoznani z głosami oraz cechami charakterystycznymi dla poszczególnych gatunków ptaków zaobserwowanych na ścieżce. Po niezwykle interesujących zajęciach w terenie, uczestnicy wybrali się do Gdańska, gdzie podziwiali zabytki starówki.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału  w kolejnej edycji.
Szczególne podziękowania składamy Panu Dariuszowi Ożarowskiemu, za ciekawe i absorbujące zajęcia w rezerwacie przyrody „Ptasi Raj”.

Organizacja wyjazdu możliwa była dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku.

Grafika 1: Laureaci konkursu w rezerwacie przyrody "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej
Grafika 2: Laureaci konkursu w rezerwacie przyrody "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej
Grafika 3: Laureaci konkursu w rezerwacie przyrody "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej
Grafika 4: Laureaci konkursu w rezerwacie przyrody "Ptasi Raj" na Wyspie Sobieszewskiej